Онлайн онбординг – какво представлява и защо е важен?

онлайн онбординг

Всеки въвеждащ етап в наемането на нови служители създава редица предизвикателства за двете страни – кандидати и работодатели. Новопостъпилият персонал среща трудности в процеса на интеграция и приобщаване във вече създадена вътрешна структура.

От друга страна, работодателите трябва да положат усилия за обучението на новоназначените кадри. Тяхната задача е свързана с това, да открият правилните подходи и методи за изграждане на успешна интеграция.

Този въвеждащ период на опознаване и внедряване в структурата на компанията и за двете страни е известен още като онбординг. Понятието се използва за означаването на организационната социализация – процесът на адаптация, включващ съпътстващите го емоционални, професионални и физически елементи.

С променящите се тенденции на пазара на труда, онбордингът се прилага все по-активно под онлайн форма.

 

Какво представлява онлайн онбординг?

Онлайн онбордингът представлява дистанционна форма за осъществяване на въвеждащия етап за обучаване и адаптация на новите служители. Добре разработената онлайн програма за провеждане на организационната социализация се отличава с характеристики като професионална организация, правилно разпределяне на времето и максимална ефективност за потенциалните служители.

 

Как работи онлайн онбордингът?

Онбордингът в дистанционна форма се осъществява в специализирани дигитални приложения. Те са с професионална насоченост и са адаптирани спрямо очакваната натовареност и качество на осъществената връзка. Онлайн форматът на онбординга дава възможност на бъдещите служители лесно и гъвкаво да проследяват важна информация за тяхната интеграция в компанията.

Дистанционният онбординг представлява предоставяне на потенциалните кадри достъп от видеотека с материали за обучение. Те често следват определена тематика и са с цел да осигурят на бъдещите служители цялостен цикъл от информация за ефективното внедряване в структурата на фирмата.

Основното предимство на онлайн онбординга е, че кадрите имат непрекъснат достъп до предоставените информационни материали. В случай, че нямат физическа възможност да посетят компанията или да преглеждат материалите в реално време, те ще могат отново да се снабдят с необходимите данни.

Друго предимство на онлайн онбординга е, че той дава синтезирана и подробна информация за всеки аспект от работата в компанията. Професионалната социализация обхваща теми като стратегии и цели на фирмата, физически обекти в компанията, социални предимства, технология на работа и др. Бъдещите служители могат да акцентират върху темите, провокиращи по-засилен интерес или неразбиране от тяхна страна.

 

Защо онлайн онбордингът е важен?

Онлайн онбордингът е важен процес за качествената интеграция на всеки новопостъпил служител. Електронното провеждане на обучение за персонала е иновативен подход за гъвкава адаптация, както за кандидати, така и за работодатели. Онбордингът е ефективен метод за по-лесното и бързо приспособяване на новите служители към вътрешната структура на компанията.

Електронният метод на обучение е важно, заради удобството на мениджърите и потенциалните кадри. От една страна, специалистите на ръководни дейности могат да записват материали в удобно време и да организират правилно елементите на предоставената информация. Те имат възможност да синтезират данните по теми, хронология и обем, за да оптимизират качеството на проведеното въвеждащо обучение.

Онлайн онбордингът е важен и за потенциалните кадри, тъй като създава максимално улеснение при приемането и обработката на информация. Персоналът получава непрекъснат достъп до информационните материали и може да управлява гъвкаво базата с данни. Електронният онбординг позволява още по-засилена концентрация при възприемането на новата информация. Кандидатите се подготвят самостоятелно в избрана от тях среда, където да имат необходимото време за проучване и анализ на предоставените данни.

Ефективността и качеството на проведения онлайн онбординг зависят пряко от методите за поднасяне на важната информация. Сред основните тенденции в сферата са да се предлага интерактивно увлекателно съдържание за стимулиране на вниманието на служителите. Предлагането на информация под формата на списъци или указания по-скоро оказва негативен ефект върху вниманието на кандидати и тяхната мотивация да изберат съответното работно място.

Вместо това, успеваемостта на онлайн бординга се постига чрез интересна и въздействаща информация. Тя следва да представя основни предимства и конкурентни особености на компанията, превръщащи я в предпочитан работодател за потенциалните кадри. Предложения за интерактивен онлайн онбординг са атрктивните темплейти, динамичният дизайн и креативните визуални елементи.

Още публикации