Плюсовете и минусите на Gig Economy

Плюсовете и минусите на Gig Economy

Тенденцията за прекарване на цял живот в работа бележи драстичен спад, паралелно с динамичното развитие на технологиите и дигиталните комуникации. Музикалният термин „gig“ се използва за означаване на кратки изпълнения на музикални групи. По-късно той става част от наименованието „gig economy“, валидно за настъпващите промените в пазара на труда.

Икономическият модел действа чрез наемането на служители за изпълняването на конкретни проекти с временна заетост. Той включва още създаването на нови трудови взаимоотношения, възникнали през дигиталните платформи. Гледните точки относно gig икономиката са противоречиви – тя се разглежда едновременно като свобода за развитие и като трудов модел без ясни перспективи.

Какви са предимствата и недостатъците на „gig“ икономиката?

Плюсове на Gig economy

  1. Свобода

Предимството на „gig“ икономиката е по-голямата свобода по време на работа. При този тип трудови взаимоотношения служителите полагат труд на свободна практика. Те имат правото да създават свой собствен работен график и да регулират своята заетост спрямо поставените задачи за изпълнение.

При тази икономика е характерно подбирането на подходящи проекти според интересите, уменията и опита на кандидата. Фрийленсърът може да изпълнява голяма част от тях през своето мобилно устройство, без времеви или географски ограничения. До голяма степен трудовите взаимоотношения зависят от мотивацията на служителя, което може да оптимизира работния процес.

  1. Контрол върху собствените постижения

Практикуващите „gig“ професии могат да контролират своите постижения и степен на развитие. Първият вариант е да се заемат с изпълняването на няколко проекта едновременно. Макар това да заема значима част от личния живот и свободното време, опцията спомага за увеличаване на приходите за оптимален период.

Вторият вариант е фрийленсърите да работят на завишена норма, извършвайки по-голям обем от работа за определен отрязък от време. Те избират кога и какво количество работа да изпълняват според поставените си цели. Респективно печалбата е по-висока, както и възможностите за професионални постижения.

Минуси на Gig economy

  1. Несигурни доходи

Основен недостатък на работата на свободна практика е несигурният доход. Заплащането на фрийленсърите се осъществява на база изпълнени задания. Те обаче могат да варират според интензитета на работа, вида на проекта, бюджета на компания и други сходни фактори. Тогава заплащането е гъвкаво и несигурно. В определени периоди може да бъде високо, но в други крайно незадоволително. Финансовата нестабилност не е присъща за всеки човек, затова и „gig“ икономиката не е превзела изцяло пазара на труда.

В повечето случаи „gig“ професията се практикува като допълнителна работа към основната професионална квалификация. Тя може да бъде пряко свързана с работата на постоянно заетост, а може да бъде и в друго направление. Краткосрочната заетост на свободна практика е увеличение към основния доход, но не винаги може да го бъде негов заместител. Още повече, новата икономика не дава ясни перспективи за развитие. В повечето случаи постиженията зависят предимно от амбицията и трудоспособността на фрийленсъра.

  1. Смяна на ролите

Развитието на „gig“ икономиката може да доведе до размиване на връзката между работник и работодател, защото двете понятия стават взаимнозаменяеми. Технологичната революция стимулира желанието на хората да бъдат независими. Работата на свободна практика им дава възможността да заемат мястото на свои собствени работодатели.

В бъдеще тази тенденция ще заличи все повече работни места. При „gig“ икономика няма да има ясно обособени ръководни позиции и ще се разруши професионалната йерархия. Това ще доведе до дисбаланс в организационната структура на редица компании. Мениджмънтът ще се изпълнява от самия служител, което ще застраши развитието на все повече отрасли.

Още публикации