Задържане на кадри и подбор на персонал в България.

Въпреки ефекта на Covid-19, войната в Украйна и кризата с разходите за живот, България все още страда от недостиг на квалифицирани кадри. Недостигът на умения се проявява в много дисциплини и индустрии – от хотелиерството до информационните технологии, за това ролята на агенциите за подбор на персонал е изключително важна.

В тази статия разглеждаме стъпките, които работодателите трябва да предприемат, за да наемат и задържат най-качествените кадри в България.

Мерки За Подобряване Задържането на Кадри и Подбор на Персонал

Нужно е да бъдат предприети премерени мерки за привличане и задържане на качествените служители. Тези стъпки се простират от обновяване на стратегията за привличане до съживяване на ангажираността на служителите.

Повишаване на Ангажираността на Служителите

Ангажираната работна сила е тази, при която служителите разбират и са ангажирани с ценностите и целите на организацията и са мотивирани не само да дават най-доброто от себе си на работното място, но и да надхвърлят възможностите си, за да помогнат за постигането на нейните цели.

Това включва както вътрешни, така и външни фактори.

 • Вътрешните фактори включват
 • Да имате цел
 • Усещане за постигане на чувството да бъдете ценени
 • Усещане за справедливо отношение
 • Удовлетвореност, че допринасяте за промяната
 • Получени финансови възнаграждения
 • Работна среда
 • Получаване на ефективен процес на въвеждане и приемане на работа
 • Признание
 • Гъвкавост

Подготовка за Голямо Текучество на Персонал

Работодателите са длъжни да разширят стратегията си за ангажиране и задържане на персонала, като включат и временните си работници. Това включва:

 • Бъдете открити и се уверете, че комуникацията върви и в двете посоки
 • Насърчавайте временния и постоянният персонал да прави предложения и да споделя информация
 • Интегрирайте временния и договорно наетия персонал в отбора
 • Уверете се, че всички в екипа са наясно с целите или задачите, които временният или постоянният служител трябва да постигне.
 • Осигурявайте редовно обратна връзка за изпълнението, за да извлечете максимума от вашия временен, постоянен или условен работник и да изградите по-продуктивни взаимоотношения.

Надграждане на Квалификациите

Недостигът на квалифицирана работна ръка в България ще продължи да се задълбочава и през 2022 г. Надграждането на квалификациите, трябва да се превърне от желана в необходима тактика, за да се събере работна сила с уменията, необходими за постигане на успех, и да се мотивира персонала, което ще помогне да се спре текучеството.

Висококомпетентните кандидати са наясно със стойността на своите умения. Те имат избор на пазара на труда и няма да работят за организация, която предлага ниско заплащане или обезщетения.

Как да преодолеем недостига на умения:

Разкажете за Своето Предложение за Стойност на Служителите (EVP)

Вашето EVP ясно представя стойността, която служителите получават от работата си за вас, освен възнаграждението.

Наред с традиционните предимства, като заплата и възнаграждения, гъвкаво работно време, кариерно развитие и подкрепа за психичното здраве и благополучие, днешното EVP трябва да вдъхва живот и на целите и ценностите на вашата организация.

Опишете Пътя в Процеса на Подбор на Кандидата

Създаването на карта на целия път на кандидата по време на подбора – от момента, в който той се запознае с вашата оферта за работа, до въведението му – ви позволява да идентифицирате всеки етап от процеса.

Обмислете Преносимите Умения

Когато обмисляте кои технически умения могат да бъдат прехвърлени, определете кои от тях са наистина важни. Дали някои умения са по-скоро желани, отколкото необходими? Преразгледайте също така опита си в дадена индустрия – кандидат от друга индустрия често внася свеж поглед в дадена роля.

Преосмислете Стойността на Местоположението

COVID-19 наложи бързото навлизане на дистанционната работа и доказа, че много задачи могат да се изпълняват успешно от отдалечени места.

Впечатлете Кандидатите На Вашите Интервюта за Работа

В условията на напрегнат пазар на труда, където кандидатите имат повече възможности, интервютата за работа са най-добрата възможност да впечатлите.

Разберете Основните Фактори при Привличане на Кандидати

Съществуват шест основни фактора за привличане на кандидати и подбор на персонал. За да привлечете най-добрите кандидати, трябва да им предложите:

 • Гъвкавост: Тъй като концепцията за баланс между професионалния и личния живот, се развива до интеграция между професионалния и личния живот, а работата се разглежда като част от живота, а не като нещо отделно.
 • Заплата: Заплатите остават ключов фактор за кандидатите, като натискът за увеличаване на заплатите се засилва в отговор на недостига на квалифицирани специалисти. Въпреки че обезщетенията могат да помогнат за преодоляване на това разделение, може да се наложи да увеличите заплатите, за да си осигурите таланти в силно конкурентни области.
 • Предимства: Действителните ползи се различават при отделните хора, затова опознайте предпочитания от вас кандидат и след това подгответе офертата си по подходящ начин.
 • Обучение и развитие: Като част от предлаганите предимства, споделете възможностите за обучение и развитие.
 • Кариерно развитие: Покажете на кандидатите, че предлагате възможности за израстване и развитие на кариерата им при вас.
 • Подкрепа за психичното здраве и благосъстоянието: Обяснете вида подкрепа, която се предлага на вашето работно място, и покажете, че разбирате, че има моменти, в които те могат да се нуждаят от допълнителна подкрепа.

Очаквайте Контраоферти

Тъй като конкуренцията за таланти се увеличава, контраофертите оказват влияние върху способността ви да привлечете предпочитания кандидат. За да се защитите от потенциалните контрапредложения, попитайте кандидатите, по време на интервюто, защо търсят нова работа, след което покажете как вашата организация може да осигури стимулите, които те търсят. Когато отправяте предложението си, попитайте кандидата дали очаква контраоферта от настоящия си работодател и ако да, как възнамерява да отговори.

Потърсете в Чужбина

Като се има предвид рекордната активност, що се отнася до свободните работни места, е важно да се вдъхновят българите, които са се преместили в чужбина и са придобили отлични умения, да се върнат у дома, за да се облекчи съществуващият недостиг на умения в някои отрасли.

Още публикации