Поколението Z: Какви са тенденциите на пазара на труда?

поколението z и пазара на труда

Различните възрастови поколения обикновено обхващат период на 20 година. Причината е, че този времеви интервал се смята за достатъчен, за да обособи определени характеристики, типични за хората, родени в този период. Последното сформирано поколението Z, обединяващо хората, родени между 1990 и 2010 година.

Отличителният белег на хората от това поколение е, че те израстват във високотехнологичен свят. За разлика от другите поколения, Z представителите претърпяват няколко финансови кризи, терористични атаки, световна пандемия и мащабна дигитализация. Заради тези събития, научни експерти определят, че родените хора в този период, са реалисти.

Развитието и характеристиките на представителите от поколение Z са особено важни за пазара на труда, тъй като те ще заемат бъдещите ръководни роли и ще определят бизнес модел на управление.

 

Какво се очаква от поколението Z и какви са тенденциите на пазара на труда?

Засилено предприемачество

 

Представителите на поколението Z са изявени индивидуалисти. Те предпочитат да работят или ръководят бизнес самостоятелно, вместо в екип. Тази тяхна характерна черта оформя предприемачески начин на мислене. Представителите Z са проактивни и имат изявено желание за професионално и личностно развитие. Тенденцията очертава, че в бъдеще те ще се превърнат в активни предприемачи.

Очаква се голяма част от хората, родени между 1990 и 2010, да стартира свой собствен бизнес. Представителите на това поколение ще се възползват от всички предоставени кариерни възможности, за да изградят свой личен бранд или да стартират свой бизнес. Прогнозираното засилено предприемачество обаче не гарантира успешни инвестиции и изграждането на стабилни бизнес компании. Друг характерен белег на поколението Z е, че то има нужда от бързи темпове на развитие. Ако представителите му не забележат явни резултат веднага след стартиране на бизнеса, най-вероятно ще се откажат и ще предприемат нови професионални начинания.

 

По-големи изисквания към социалните предимства

В ролята на служители, представителите на поколението Z ще повишат осезаемо своите изисквания за получаваните социални привилегии на работното място. Причината е, че те са хора от модерния свят. Повечето от тях са много добре запознати с професионалните си и социалните си права. Поколението Z не допуска компромис с предложените предимства, защото е наясно, че социалните преимущества представляват важен аспект от кариерното развитие.

Очаква се представителите Z да предявяват изискване за получаване на цялостни социални пакети. В допълнение, прогнозите сочат, че те ще очакват още засилено внимание и коректно отношение от своите работодатели. В противен случай, поколението Z е напълно наясно какви са процедурите и стъпките за търсене на работните си права.

 

Популяризиране на дистанционния модел на работа

Всяко поколение отговаря на събитията, при които израства. В този смисъл, родените между 1990 и 2010 преживяват световна епидемия, при която се наложи пълна изолация. Пандемията рефлектира върху образователната система и модела на работа. През този период най-пряко се засегна начина на живот на представителите от поколението Z. Паралелно с това, технологиите бележат динамично развитие и повечето професионални сектори се адаптират към дистанционния модел на управление.

Една от тенденциите при развитието на пазара на труда е да се популяризира дистанционния модел на работа. Повечето представители на поколението Z ще имат нуждата от гъвкава работна среда, позволяваща работа от вкъщи и повече свободно време.

 

Повече лидерски позиции

Представителите Z се отличават със своята изявена индивидуалност и лидерски умения. Хората, родени между 1990 и 2010, се стремят да бъдат чути – те винаги имат позиция и мнение, които искат да затвърдят и аргументират. Според изследвания, поколението Z е ориентирано към промяната. Затова се очаква тези представители често да заемат ролята на лидери и революционери в компанията.

Прогнозите за пазара на труда са, че хората от поколението Z ще променят работни модели и ще инициират преустройство в компаниите. Тези представители ще са устремени към лидерската позиция, позволяваща им власт и гласност във фирмата. В този смисъл, те ще имат високи очаквания към компаниите и ще бъдат в търсене на ясни перспективи за възможно развитие в йерархията.

 

Технологична работна среда

Поколението Z израства в технологична ера – поява на иновативни техники, приложения, изкуствен интелект. В този смисъл, представителите на това поколение боравят отлично с технологиите. Те са наясно как да оптимизират работния процес, използвайки иновациите и дигитализацията.

В бъдеще, пазарът на труда следва да удовлетворява тези потребности на поколението Z. Очаква се все по-завишена нужда от внедряване на технологиите в рамките на работния процес. Представителите Z ще имат склонност да се развиват единствено в достатъчно иновативна и технологична среда, предлагаща иновативен подход на мислене и дигитализация на процесите.

Още публикации