Преоткрийте своята лична мотивация с новата услуга на Top Skills Recruitment за индивидуален и групов мотивационен профил

Както знаете, сред портфолиото ни от услуги, в помощ на кандидати да се почувстват уверени при представянето си пред бъдещ работодател, са консултациите. По време на тези консултации установяваме силните им страни, обсъждаме най-големите трудности, които се срещат при търсенето и намирането на работа, говорим за езика на тялото, даваме цялостни насоки и съвети с оглед на професионалните и личните качества на кандидатите.

Именно личното внимание и отношение като подход при нас са това, което ни кара непрестанно да търсим нови начин да съдействие, методи за усъвършенстване, техники и услуги, които да са от полза в този динамичен сват. Имам удоволствието да Ви представя най-новата услуга, която ще предлагаме от 2021 година – “Мотивационен профил на Рийс” (“RMP – Reiss motivation profile”) с участието на сертифициран бизнес коуч.

Това е диагностичен метод за разкриване на индивидуалната мотивационна и ценностна структура при хората и е разработен от американския психолог проф. д-р Стивън Рийс. Работи се индивидуално онлайн, след което се анализира и обсъжда съвместно със специално сертифициран експерт – REISS.

Целите на обучението са:

ü  Индивидуално и екипно развитие, изграждане на личностни и лидерски умения, откриване на решения и постигане на цели в професията и личния живот;

ü  Лична и екипна мотивация;

ü  Житейско, корпоративно и организационно развитие чрез управление на промяната.

Използва се и е полезен в различни фази и сфери на професионалния живот: при откриване на нови цели и предизвикателства, за осъзнаване на екипните взаимоотношения в работата, за достигане на високи постижения в работата, за преодоляване на конфликти и проблеми от най-различно естество, за по-добра комуникация с околните.

Научете повече за своята лична мотивация и ценностна система. Бъдете сред първите, които ще се възползват от тази услуга!

Още публикации