Недостиг на ИТ Кандидати

Mодерните работни места се развиват бързо, подтикнати от влиянието на пандемията КОВИД-19 и променящите се технологии, но все пак работодателите са изправени пред недостиг на качествени ИТ кандидати, когато става дума за сорсинг и подбор за ИТ позиции, въпреки че българския и европейския бизнес, осигурява много работа за програмисти.

Умения в киберсигурността, разработката, науката за данните, управлението на проекти и бизнес анализа, са силно търсени, а заплатите за тези позиции отбелязаха съществени покачвания, тъй като работодателите се борят за да привлекат най-добрите ИТ таланти.

Тази статия разглежда причините, поради които съществува недостиг на ИТ кандидати в България и какво работодателите и агенциите за подбор на персонал, могат да направят за да привлекат най-добрият персонал.

Работа за Програмисти – Причини за Недостига на ИТ Кандидати в България

Сигурността на Работното Място е По-Важна от Всякога

По време на последните 18 месеца, пандемията създаде огромна несигурност и ниско самочувствие.

Обичайните движения на пазара на подбор на персонал се забавиха и дори там, където обстоятелствата не са идеални или заплащането не е отлично, хората не са склонни да сменят работното си място.

Най-Добрите Кандидати Започват Самостоятелен Бизнес

Много от по-опитните кандидати, получиха възможност да си направят равносметка и да си направят планове, по време на Ковид-19 и са решили да станат ИТ подизпълнители или да създадат своя ИТ компания.

Липса на Образование

Образованието е основния аспект, който може да спомогне за разрешаването на проблема с недостига на таланти. В същото време, образованието в България, е едно от основните предизвикателства и има твърде малко новозавършили, които са готови да започнат ИТ кариера.

Силно Търсене на Опитни Кандидати

Бизнесите са фокусирали изцяло своите усилия в подбора на най-опитните кандидати, в процеса на възстановяване и докато увеличават растежа си отново.

ИИ, машинното обучение и науката за данните се развиват бързо, но все пак тези технологии са едва в началния стадий на своето развитие. Затова, е много трудно да бъдат намерени професионалисти с достатъчен опит.

Ограничено Фирмено Обучение

Фирмите предлагат недостатъчно ИТ обучение, което от своя страна води до липса на ИТ умения в организацията.

Незадоволително Възнаграждение

ИТ кандидатите знаят, че са търсени и затова държат на заплатата, която смятат че заслужават. ИТ талантите изискват също и предимства като повишена автономия, свобода, гъвкави политики за работа от вкъщи, както и време за да работят по проекти, които харесват.

Начини за Подбор на Най-Добрият ИТ Персонал По Време на Недостиг на Кадри

Осигурете Различни Преживявания

Агенциите за подбор на персонал, трябва да използват различни канали, за да привличат талантливи ИТ служители. Това включва онлайн и офлайн методи, за намиране на потенциални таланти, както и използването на най-добрите канали за комуникация, по време на процеса на подбор.

Подобряване на Бранда на Работодателя

Въпреки че една агенция за подбор на персонал, не може да направи много за да промени начина, по който компанията се брандира, тя може да развие стратегия за подбор на персонал, която показва клиентите ви в най-добра светлина.

Агенцията трябва да опознае бранда и да създаде работна характеристика, която ще вдъхнови най-талантливите служители, да приемат първото интервю и офертата за работа, която им бъде направена.

Фокусиране Върху Ниша – Работа за Програмисти

Рекрутърите трябва да станат експерти в дадена ниша. ИТ подборът на персонал стана все по-сложен, нови и по-сложни работни позиции се появиха на пазара, а рекрутърите трябва да разбират нишата, за да могат ефикасно да набират персонал за комплексните и нишови позиции.

Бъдете Проактивни

Решения, задвижвани от ИИ, по-добри CRM Системи, дигитални канали и автоматизиран поток за по-агресивен процес на сорсинг на таланти, могат да подпомогнат агенциите за подбор на персонал да останат пред конкуренцията и да подобрят качеството на своя процес на подбор на персонал.

Потърсете Млади ИТ Кандидати с Голям Потенциал

Фокусирайте се върху кадидати с по-малко опит, с по-силна програма за обучение и развитие, за да им помогнете да успеят. Един добре структуриран и бърз процес на въведение и обучение на новите попълнения, ще бъде фундаментален за тяхното развитие.

Разширете Радиуса на Търсене

Пандемията ускори прехода към отдалечена работа и рекрутърите трябва да улеснят отдалечения подбор на таланти и тяхното задържане, през 2022 и в бъдеще.

Платете Нужното Заплащане при осигуряване на работа за програмисти

Една агенция за подбор на персонал, трябва да информира работодателя каква е нужната заплата за отворената ИТ позиция.

Предложете Добър Баланс Между Работа и Личен Живот

Една добра оферта за добър баланс между работа и личен живот, е едно от най-ефективните средства за привличане на търсени технически специалисти и трябва да включва опции, като гъвкава работа от вкъщи, когато това е възможно.

Оптимизиране на Процеса на Наемане

Задължително е работодателите да действат бързо, когато наемат персонал. Дългите периоди на изчакване, могат да доведат до ситуация, в която кандидата да избере друга позиция и затова е нужен бърз и добре организиран процес.

Вашият партньор в подбора, ще намери добре утвърдени, доверени и квалифицирани кандидати и след това ще бъде готов, с оптимизирани практики за интервюта и оценка.

Наемете Специализирана Агенция за Подбор на Персонал

Недостигът на ИТ таланти наистина съществува и се покачва. Все пак, причината за него, не се дължи само на липса на талантливи кадри, които обичат технологиите.

  • Дължи се също и на:
  • Компаниите отказват да инвестират в развитие на технологички кадри
  • Липса на приемливо заплащане или придобивки за специализираните технологични позиции
  • Неумението на компаниите да намерят или да се доберат до талантите, които търсят

Намирането на висококачествени таланти, никога не е било по-трудно. Докато броят на таланти наистина се разрастна, наборът от таланти от който да изберете, често трудно бива идентифициран или намерен, без инструментите и мрежата, която агенциите за подбор на персонал, като Top Skills, притежават.

Top Skills Recruitment е изградила отношения със стотици кандидати и компании и е инвестирала в инфрастуктура за подбор на персонал, както и модерната технология, която е нужна за нейното управление.

Вместо да губите ценно време и пари в продължителни процеси за намиране и определяне на потенциални ИТ кандидати, свържете се с Top Skills Recruitment, чиято работа се върти около намирането на точно това. Нашите експертни рекрутъри притежават нужните умения, да намират топ технологични таланти, уверявайки се, че те са подходящи за фирмената култура на вашия бизнес и гарантират, че те са постоянното решение за недостига на технологични таланти във вашата компания.

Ако забележите пропуски във вашия технологичен екип или не сте били в състояние да намерите квалифицираните технологични таланти, от които вашия бизнес се нуждае, свържете се с Top Skills днес. Ние ще ви съпоставим с така трудно намиращите се, квалифицирани технологични таланти, които ви липсват.

Още публикации