Ръстът на аутсорсинг компаниите в България – ключов фактор за икономиката

Едно от понятия на българския пазар на труда е аутсорсингът. С него се означава сектора на изнесените услуги на територията на България. Все повече чуждестранни компании решават да изнесат своите услуги и да ги развият на български терен.

Аутсорсинг секторът в България започва да се развива през 2010-2013 в сферата на услугите, свързани с обслужване. С напредването на технологиите сега секторът предлага по-широк обхват на процесите – анализи, изграждане и поддръжка на растежа на основни бизнес операции като счетоводство, управление на човешки ресурси, маркетинг, продажби, финтех.

Първият етап на индустрията е в периода между 2008 и 2015 година, когато секторът постига среден ръст от 25% годишно. Със забавени темпове индустрията на изнесените услуги навлиза в зрял етап от своето развитие. Паралелно с напредъка на аутсорсинга България генерира по-високи приходи и икономически постижения.

Етапите на развитие на аутсорсинг в България

Първият етап на развитие е 2010-2015 година, когато все по-голям брой от чуждестранните компании решават да позиционират услугите си на българския пазар. Основната причина за това е добрата екосистема в България, позволяваща развитие на бизнеси във всеки етап от своя жизнен цикъл. В този начален етап се бележат и значими печалби от аутсорсинг сектора. Основната професионална област на развитие са колцентровете и обслужващия сектор.

От 2016 насам спектърът на аутсорсинг услуги се разширява непрекъснато. Изнесените процеси в България се разпространяват извън рамките на колцентровете. Спектърът обхваща нови дейности, свързани с финансови отдели, продажби, счетоводство и човешки ресурси.

В настоящ план България е най-активната държава в Югоизточна Европа по отношение на фондове за рисков капитал. Страната посреща нарастващ брой инвеститори, което респективно ще доведе до по-голям икономически напредък.

Какви са рисковете, които крие аутсорсинг модела?

Макар секторът на изнесените услуги да е процъфтяващ и добре развит, това не пренебрегва произтичащите заплахи и потенциални рискове. Най-съществената пречка пред съвременните аутсорсинг компании в България е недостигът на служители. При продължително наброяване на чуждестранните инвестиции и броя на аутсорсинг компаниите може да се достигне липса на достатъчно квалифицирани специалисти.

Друга заплаха за аутсорсинг бизнеса е нарастващата конкуренция в сектора. България се превръща в потенциален лидер в позиционирането на чуждестранни бизнеси. При преместването на голям брой услуги обаче се засилва интензитета на конкуренцията. Паралелно с това, още едно предизвикателство може да бъде намирането на подходящо място за поместване на бизнес с такъв капацитет.

Перспективите за аутсорсинг в България

Предвижда се индустрията на аутсорсинг компаниите да продължи своето динамично развитие. Според хипотези на специалисти в сферата към 2024 година се очаква секторът на изнесените услуги да бъде сред основните стълбове за нарастване на брутния вътрешен продукт на България. По-конкретно прогнозите сочат, че тогава относителният дял на аутсорсинг индустрията ще достигне 11,2% от БВП на страната. Паралелно с това, България ще бъде един от лидерите в тази сфера и основна дестинация за чуждестранни инвестиции.

С бъдещото развитие на аутсорсинг сектора се очаква и покачване на заплатите в редица сектори. Напредъкът на аутсорсинг услугите се измерва в цифри – 6, 6% от БВП през 2021 с очаквания за над 10% през 2024. Приходите за страната водят до възможности за повишаване на заплатите за служителите в сферата, както и за персонала в свързани сектори.

Перспективата е, че паричните възнаграждения ще следват европейския модел на по-развитите страни. Очаква се това да повиши мотивацията на служителите за надграждане на професионалния потенциал.

Още публикации