Ръководител на Екип в Кол Център

Да разполагате с правилните хора, на правилното място, е жизненоважно за позицията ръководител екип в кол център, тъй като обемите на работа се повишават и понижават постоянно, е нужно да наемате квалифициран персонал.

С оглед на това, че 54% от служителите в офисите изискват повече гъвкавост в своята работа, да позволите на екипа си да работи от вкъщи, предоставя на агентите един по-гъвкав график на работа и възможност да се радват на по-гъвкаво планиране на работата, както и мобилен достъп за да задоволяват нуждите на клиентите.

Оптимизиране на Виртуалния ви Екип и Операции, за Осигуряване на Отлично Клиентско Обслужване

Вашите клиенти водят бизнеса ви, затова е от първостепенна важност да се погрижите за тях. Жизненоважно е обслужването на клиенти, да бъде оптимизирано когато ръководите дистанционен екип в кол център.

Много контактни центрове отбелязаха завишаване на броя обаждания от около 20%, по време на Ковид-19 пандемията, показвайки по този начин защо дистанционните решения в контактните центрове, са по-важни от всякога.

От ръководене на продуктивността на служителите, до оптимизиране на клиентската поддръжка, клиентското обслужване е от първостепенна важност в един социално дистанциран бизнес, при който клиентите изискват системи за комуникация чрез всякакви канали.

Важността на Лидера – Ръководител Екип в Кол Център

Лидерите на екипи в кол центрове, които са слабо ефективни и демотивирани, могат да имат изключително отрицателен ефект върху своите директни отчети. От друга страна, добрите лидери на екипи в кол центрове, са отговорни за:

  • Поддържане на организационните визия и цели
  • Вдъхновяване на морала на служителите, което намаля текучеството на персонал
  • Комуникирането на нови разпоредби, което гарантира съгласие
  • Мотивиране на служителите да се представят по-добре и да бъдат по-продуктивни
  • Предоставяне на правилните инструменти и ресурси, за да бъде гарантирана качествена работа

Умения на Ръководител Екип в Кол Център

Въпреки, че има много различни стилове на лидерство, които да те направят добър лидер на екип в кол център, има някои есенциални умения и качества, от които всеки добър лидер се нуждае:

Обслужване на Клиенти

Ръководните умения на един лидер на екип в кол център, са от части отговорни за качеството на клиентското обслужване във вашата компания. Те трябва да ръководят агентите ви и как те отговарят и как се справят със запитванията, оплакванията и проблемите на клиентите.

Упълномощете Вашия Екип

Лидерите на екипи в кол центрове, които упълномощават своите служители, имат по-голям шанс да спечелят доверието им, защото ръководителите които позволяват на своите агенти да поемат по-големи отговорности и възможности да обогатят знанията си, развиват по-проактивна работна ръка.

Наблюдение и Обучение на Служители

Работа на лидера на екип е да наблюдава представянето на служителите, за да може да следи техния прогрес, да идентифицира потенциални проблеми и да мотивира екипа да достигне своя максимален потенциал и да достигне своите цели.

Ефективна Комуникация

Лидерите на екипи в кол центрове, трябва да знаят как да комуникират промените бързо и директно на останалите, за да могат да вдъхновят, мотивират и убедят своите агенти да достигнат целите си.

Решаване на Проблеми

Клиентите могат да се ядосат, което от своя страна да накара агентите да бъдат изнервени, а по този начин малките проблеми могат да прераснат в по-големи такива. Лидерът на един екип в кол център, трябва да бъде спокоен и бързо да разрешава проблемите, преди те да са станали неконтролируеми.

Демонстриране на Характер

Лидерите на екипи в кол центрове, които показват откровеност, характер и други морални принципи, имат по-големи шансове да ръководят високо-продуктивни екипи с малко текучество, да постигнат по-добра ангажираност на клиентите и повече доволни служители.

Защо да Използвате Top Skills като Вашата Агенция за Подбор на Персонал за Кол Център?

Процесът на подбор на персонал в Top Skills, започва със строг скрининг на кандидата, още преди да бъде направено първото обаждане. Ние оценяваме автобиографията, профилите в социалните медии и предишния работен опит на кандидата.

След това, започваме да преценяме какъв е кандидата, неговото ниво на опит и успехът, който е имал в предишни позиции на клиентско обслужване. Освен това, когато решаваме дали той е подходящ за лидер на екип в кол център, обръщаме внимание на набора от умения и академичните постижения, които е имал.

Още публикации