Съкращения на служители – къде, как и защо?

Съкращения на служители – къде, как и защо?

Съкращаването на служители е често използвано основание за прекратяване на трудовите взаимоотношения между работодателя и служителите. Основните методи за освобождаване от работа са на базата на взаимно съгласие между двете страни, при съгласие на едната страна срещу получаване на обезщетение или чрез съкращение.

Най-честите причини за съкращаването на служители са възникнали икономически кризи, понижена продуктивност на компанията, вътрешнофирмени проблеми и т.н. В последните години случаите на съкращаване на персонал стават все по-зачестени и засягат широк процент от бизнес секторите.

Къде започва масовото съкращаване на служители?

По време на пандемията от Ковид-19 редица бизнес сектори се сблъскаха с непредвидени ситуации и риск от фалит. Паралелно с настъпването на пандемията се наложи все по-голям брой фирми да намали своята продуктивност, за да отговори на намаляващата консумация от обществото. На този фон повечето компании намериха решение за съхраняването на своя бизнес – частични съкращения на служители.

В началния етап тази тенденция засегна предимно американското общество. Редица американски корпорации се принуждават да смалят състава на своите служители в стремежа си да стабилизират бизнеса си. Американският пример обаче започва да бъде следват и от европейските страни, като тенденциозно се забелязва редуциране на работната сила като последствие от Ковид-19.

В периода на 2-3 години след отминаването на пандемията все още се забелязва проблема за масово съкращаване на персонал. Друга възможна причина за тази тенденция е масовото навлизане на изкуствения интелект в сферата на бизнес индустриите. Оптимизацията на технологичните сектори чрез машини се забелязва най-вече в САЩ, но през последните години се пренася и на европейска територия.

Как започва съкращението на персонала?

Съкращаването на персонала е деликатна тема за всеки работодател. При такава стъпка неизбежно има засегнати страни, като целта е да се минимизират последствията и да се потърси най-добрия изход от ситуацията. Ето защо обичайно компаниите прибягват към метода на съкращаване на най-новопостъпилите служители.

При необходимост от намаляване на персонала, работодателите са по-склонни да се разделят с нови кадри. Причината е, че те все още не са достатъчно добре интегрирани в структурата на компанията и нямат същата база опит като останалите.

Първият етап е съкращаване на новите служители с цел преустановяване на заплахите за бъдещето на фирмата. Ако това обаче не се случи, работодателите са принудени да продължават със съкращаването, следвайки хронологичния ред на постъпване на служителите.

Целта е междувременно да се потърсят други релевантни мерки за предотвратяване на рисковете за компанията, без това да изисква повече съкращения на служители.

Защо се налага съкращение на персонала?

Тенденцията за съкращаване на персонал е най-осезаема по време на Ковид-19 и известно време след приключване на пандемията. Основната причина за затварянето на повечето бизнеси, както и за необходимостта от съкращаването на служители, е намалената консумация от потребителите.

По време на пандемията възникват редица забрани за извършване на ежедневни дейности. Респективно, това води до понижена консумация – по-малко покупки за бита, дрехи, аксесоари, строителни материали, техника и др. В допълнение, рестрикцията за излизане от дома намалява и посещаването на обекти като фитнеси, търговски центрове, ресторанти, кафенета.

Друга причина за необходимостта от съкращаване на персонала е навлизането на изкуствения интелект в сферата на бизнеса. Все повече компании започват да се възползват от предимствата на технологиите.

Машините започват да се приемат като средство за повишаване на производителността и подобряване качеството на продукцията. Изкуственият интелект замества част от функциите на растящ брой служители или ги измества изцяло. Това намалява значително обема на работа на персонала и някои компании прибягват към редуциране състава на служителите.

Още публикации