Софтуер за Подбор на Персонал

Top Skills използва качествен софтуер за подбор на персонал, който осигурява централна позиция и база данни за целият наш подбор. Софтуерните инструменти за подбор на персонал, ни позволяват лесно да публикуваме работни места в множество форуми, да преглеждаме автобиографии, да насрочваме интервюта с кандидатите, да преглеждаме кандидатите, да изпращаме писма с предложения и много други полезни функции.

Използването на софтуер за подбор на персонал, ни улеснява в ограничаването на броя на кандидатите чрез търсене на кандидатури по конкретни критерии за кандидати. Освен персонализирането на работните процеси и прилагането на филтри за търсене, нашият софтуер може да:

 • Добавя структура към процеса на оценяване на кандидатите с помощта на карти за оценка на кандидатите и съвместни бележки
 • Автоматизира много от най-трудоемките задачи, включително анализиране на автобиографии, планиране на интервюта, подбор на кандидати и спазване на изискванията
 • Функциите, които са включени в нашия софтуер за подбор на персонал, включват:
 • Планиране на работната ръка: създаване на групи от вътрешни и външни кандидати
 • Подбор на кандидати: управление на обявите за работа, реклама, популяризиране в социалните медии
 • Привличане на кандидати: препращане, проверка, оценка, подбор
 • Проследяване на кандидатите: интервюта, проверки на миналото, комуникация с кандидатите
 • Онбординг: срещи, ориентация, обучение
 • Анализи: отчитане и метрики са вградени в цялата система

Рационализирането на функциите по подбор на персонал, повишава ефективността чрез отсяване на неквалифицираните кандидати в началото на процеса, намаляване на административната тежест във всички функции и осигуряване на анализи за целия процес.

Планиране на Работната Ръка

Внасяме LinkedIn профили в нашата база данни с кандидати, анализираме публичната информация за кандидатите и съставяме кратък списък на тези, които най-добре отговарят на изискванията за длъжността.

Търсене на Кандидати

Използваме единна платформа за споделяне на вашите обяви за работа в безплатни и премиум канали, включително местни, глобални и специализирани платформи за работа като Indeed и LinkedIn.

Привличане на Кандидати

Нашият софтуер за подбор на персонал, опростява целия процес на наемане, като предлага най-добрите кандидати за дадено работно място и същевременно автоматизира излишните задачи.

Той може да оценява профилите на кандидатите въз основа на изискванията за длъжността, за да улесни процеса на подбор, и да използва препоръките на изкуствения интелект, за да автоматизира задачите за идентифициране на най-подходящите кандидати в нашата база данни.

 • Софтуерът може да:
 • Преглежда мрежата, в търсене на данни от социални медии и публични платформи, за да обогатява автоматично профилите на кандидатите.
 • Предвижда представянето на работното място в реалния свят, с помощта на научно валидирани тестове.
 • Тествайте кандидатите за специфични за работата умения като кодиране или дигитален маркетинг, както и за по-общи умения като критично мислене.
 • Предоставя тестове за личностни качества и ценности, които ще ви позволят да опознаете кандидатите като истински хора.
 • Оценява и класира кандидатите и гледа видео отговори на персонализирани въпроси.
 • Изпраща имейли с автоматичен отговор, за да информира кандидатите за състоянието на техните кандидатури за работа или за наличните часове за интервюта, и изпраща директни съобщения, създава чат групи и споделя файлове.

Нашата автоматизация на процеса на скрининг, ни позволява да се фокусираме върху най-добрите хора за позицията, като елиминира неквалифицираните кандидати, с помощта на видео въпроси за предварителен скрининг, които ви помагат да определите междуличностните умения на кандидатите, очакванията за заплата, възможността за преместване и бъдещите цели.

Проследяване на Кандидати

Оптимизираме процесите на подбор, с нашите цялостни профили на кандидатите, персонализирани полета и мощно търсене.

Наемането не се състои само в публикуване на обяви за работа и привличане на вниманието на кандидатите. Нашата методология е разработена така, че да рационализира процеса, като осигурява:

 • Инструменти за подготовка за интервюта (включително предварително зададени въпроси за интервю)
 • Проследяване на резултатите от интервютата
 • Запазени шаблони на въпроси за бъдещо използване

Фокусирали сме се върху подобряването на процеса на интервю и от двете страни на масата. Процесът започва с отговорите на кандидата на няколко въпроса, след което се генерира лист с отговори за специалиста в подбор на персонал или интервюиращия.

Въз основа на тази информация, интервюиращият може да вдъхнови по-естествен и целенасочен разговор, който да помогне за вземането на правилното решение за наемане. Списъкът с въпроси може да бъде подбран, въз основа на вида позиция, за която кандидатства кандидатът, което го прави по-информативен за интервюиращия.

Онбординг

Проследяваме и управляваме всеки новоназначен или присъединил се служител, на всеки етап от трудовия му стаж – от писмото с офертата до назначаването на работа и след това, като персонализираме етапите на назначаване, за да отразим вашия собствен процес.

Нашият софтуер също така ни позволява да следим събитията по onboarding, като например начални дати, изпитателни срокове или края на заетостта.

Анализ

Проследяваме вашите потенциални клиенти и управляваме вашите клиенти, като използваме анализ на наемането, за да проследяваме, измерваме и анализираме данните на кандидатите.

Още публикации