Кризата с Талантите в Киберсигурността

Кибератаките продължават да се увеличават по обем и решителност, прилагат се постоянно променящи се тактики, правителството и частният сектор увеличават търсенето на все още по-рядко популярната за България позиция “специалист по киберсигурност”.

Киберсигурността се фокусира върху защитата на организациите от дигитални атаки и поддържането на тяхните данни и мрежи в безопасност. Експертите назначени на позиция специалист по киберсигурност откриват уязвимости, препоръчват софтуерни и хардуерни програми, които могат да намалят рисковете, и разработват политики и процедури за поддържане на сигурността.

По-долу са изброени причините, поради които може да искате да обмислите работа в сектора на киберсигурността:

1)  Търсенето на професионалисти за позиция специалист по киберсигурност в България нараства.

Нараства търсенето на постоянни и специалисти в областта на ИТ сигурността на договор, което се дължи на необходимостта от изграждане на силна защита срещу киберпрестъпления, в резултат на хакерски атаки.

2)  Заплатите за позиции в Киберсигурност се повишават.

Компаниите приоритизират дългосрочните инвестиции. Търсещите работа трябва да обмислят, дали да не научат нужните умения, за да станат специалисти в киберсигурността.

3) Кариерните възможности в Киберсигурност са много.

Ако сте технически подготвено лице, например работите в ИТ подръжка и искате да се прехвърлите в сектора по киберсигурност, тогава трябва да обмислите да запишете курсове по киберсигурност, за да придобиете сертификати от по-високо ниво.

4) Възможности за Гъвкава Работа

Секторът за ИТ сигурност предлага гъвкаво работно време, а когато работите в областта на киберсигурността, често ще откривате, че има много работни места за киберсигурност, които включват работа от дома.

Както при всяка друга професия, образованието е ключов елемент за навлизане в работната сила. Съществуват много различни образователни пътища, по които хората могат да поемат, за да усвоят инструментите на професията. Въпреки че традиционната диплома не може да бъде заменена, сертификатите и опитът, също играят важна роля за намирането на работа в областта на киберсигурността.

Топ Тенденции за Позициите „Специалист по Киберсигурност“

Ето и кои са топ 5 на тенденциите, при позициите в киберсигурността, които ние забелязваме:

Аутсорсинг на Сигурността към Доставчици на Управлявани Услуги (MSPs)

Много организации не разполагат с нужните ресурси, за да наемат ИТ отдел по сигурност, на пълен работен ден, затова те включват Доставчици на Управлявани Услуги (MSPs), които да поддържат техния бизнес.

Нужна ли е Диплома?

В миналото беше нужно, да имате завършено образование в компютърни науки или магистърска степен или докторантура, за да получите работа в киберсигурността. Сега, за висококвалифицираните технически позиции, не се изисква университетско образование. За сметка на това, работодателите приоритизират уменията и реалния опит, спрямо времето прекарано в учебната зала.

Дистанционна работа

Специалистите по киберсигурност, които поддържат големи организации, се сблъскват с променяща се работна ръка и трябва да се справят със задачата, да предоставят на служителите възможността да работят от всяка една точка, върху фундаментални бизнес проекти, като същевременно предпазват фирмените данни.

Сертификати

  • Най-добрите сертификати, свързани с киберсигурността са:
  • Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)
  • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
  • Certified Information Security Manager for (CISM)

Специалистите, които завършат тези три курса, се научават да идентифицират, оценят и управляват ИТ риск. Освен това, те научават и най-новите начини да въвеждат защитни и мерки по отстраняване.

Разузнаване на Заплахи

Хората, които се занимават с анализ на заплахите и риска, трябва да владеят технологиите за Изкуствен Интелект (AI)/Машинно Обучение (ML).

Кариерни Възможности за Специалисти по Киберсигурност

Полето за киберсигурност, предоставя различни кариерни възможности:

Oсновни Ръководители по Сигурността на Информацията

Основните ръководители по сигурността на информацията (CISO), заемат високопоставени длъжности, тъй като защитават данните на компаниите си и се занимават с ИТ и въпроси по сигурността. Те работят с други ръководители и експерти по ИТ сигурност.

Криптографи

Криптографите помагат на организациите да комуникират и обменят информация безопасно и сигурност.

Експерти Криминалисти

Експертите криминалисти разследват компютърни и киберпрестъпления и помагат на организациите да защитят чувствителни данни и информация.

Отговор при Инциденти

Специалиститe по отговор при инциденти, отговарят при инциденти, свързани с киберсигурността, и нарушения на сигурността на данните.

Тестер за Проникване

Тестерите за проникване идентифицират слабите места, като провеждат собствени симулирани кибератаки, без да правят данните уязвими – практика, която понякога се нарича етично хакерство.

Администратори по Сигурността

Администраторите по сигурността създават политики и процедури, идентифицират слабите места в мрежите, инсталират защитни стени и реагират на пробиви в сигурността.

Анализатори на Сигурността

Задълженията на анализаторите по сигурността, могат да включват инсталиране на софтуер за компютърна сигурност, провеждане на тестове за проникване, обучение на служителите за използване на сигурни процеси и разработване на процедури и политики.

Архитекти по Сигурността

Архитектите по сигурността проектират, планират и контролират системи, които предотвратяват потенциални заплахи за компютърната сигурност.

Одитори по Сигурността

Одиторите по сигурността оценяват и анализират ефективността и безопасността на системите за компютърна сигурност.

Консултанти по Сигурността

Задълженията на консултантите по сигурността могат да включват търсене на потенциални нарушения на сигурността, наблюдение на прилагането на нови мерки за сигурност и обучение на служителите за защита на техните организации от рискове за сигурността.

Инженери по Сигурността

Инженерите по сигурността изграждат системи за откриване на прониквания и защитни стени, за да спират атаките. Други задачи включват провеждане на оценки на сигурността, тестове и анализи на риска.

Разработчици на Софтуер по Сигурността

Софтуерът по сигурност интегрира протоколи за сигурност в съществуващи програми и приложения, за да гарантира сигурността на софтуера.

Одитори на Изходен Код

Одиторите на изходния код, предотвратяват заплахи за сигурността, идентифицират грешки в кода и премахват неефективността.

Оценители на Уязвимостта

Оценителите на уязвимостта, откриват слабости в компютърните системи и приложения.

Още публикации