Споделеното работно място – как се отразява на служителите?

споделеното работно място

Работното място има все по-определящо значение за емоционалното състояние на служителите. Качеството на професионалната среда насърчава продуктивността и мотивацията на кадрите в компанията.

Споделеното работно място е сред ключовите тенденции на пазара на труда. Обединяването на различните офиси в една среда е иновативен подход за сплотяване на служителите и изграждане на съвременна и модерна работна обстановка.

 

Споделено работно пространство: що е то?

Споделеното работно място е иновативен модел на работа, при който се премахват ограниченията между офисните помещения. Различните звена в компанията работят в едно пространство без физически граници. Идеята зад споделеното офисно пространство е да се изгради сплотен екип от специалисти в различни професионални сфери.

Ключовата дума е споделеност – споделяне на идеи, опит, преживявания, възгледи и стилове на работа. Споделената работна среда може да изгради сътрудничество, както между отделните звена на компанията, така и между компанията и външни страни като инвеститори, партньори или клиенти.

 

Връзката между споделеното работно пространство и емоционалното състояние на служителите

 

Професионално развитие

Споделеното работно пространство подобрява емоционалното състояние на служителите, предоставяйки им възможности за кариерно развитие. Обединяването на екипите в една работна среда създава условия за обмяна на професионален опит, знания и умения. Служителите могат да усъвършенстват своя талант и експертиза, споделяйки ценни знания със своите колеги.

Освен сплотяване на различните екипи в компанията, споделеното офисно пространство може да бъде събирателна точка за чуждестранни партньори или клиенти. Това създава възможности за разширяване на мрежата от контакти с кадри от сферата на бизнеса. В резултат, служителите могат да открият опции за кариерно развитие или потенциални партньори за съвместни проекти.

 

Богат социален опит

Емоционалното състояние на служителите се влияе от обкръжаващата среда. Липсата на социален опит и комуникация с колегите може да доведе до монотонност и отегчение за служителите. Споделеното работно пространство е съвременен метод за разнообразяване на професионалната обстановка.

Обединяването на различни професионалисти в една среда води до обмяна на интересни лични истории или работни ситуации. Споделеното работно пространство обогатява социалния опит и насърчава интереса на служителите. В резултат, емоционалното им състояние се подобрява и те откриват нови стимулира да посещават работното си място.

 

По-добра концентрация

Стресът и умората често рефлектират върху нивата на концентрация. Натовареният ден на работа оказва влияние върху аналитичните и когнитивни умения на служителите. Споделеното офисно пространство дава възможност за подобряване на концентрацията. При обединяване на различните екипи на едно място се създава мотивираща работна среда.

Служителите се вдъхновяват помежду си и се фокусират по-лесно върху работните си задачи. По-добрата концентрация води до по-качествено изпълнение на поставените цели и повлиява положително върху емоционалното състояние.

 

Ефективна комуникация

Липсата на комуникация често води до поява на конфликти или неразбирателство между колектива в компанията. При създаване на враждебна работна среда се влошава и емоционалното състояние на служителите. Целта на споделеното работно място е да се подобри качеството на комуникация между различните звена в компанията.

При споделяне на обща работна площ служителите могат свободно да обменят информация помежду си. В споделените работни пространства кадрите на компанията могат да си сътрудничат, да споделят идеи, опит или препоръки.

 При тези офисни площи често срещана практика е офисите да бъдат на едно ниво със социалните точки за достъп. Служителите могат да прекарат свободното си време за отдих в кафенета, тераси или ресторанти. Това им осигурява необходимата почивка и зареждане с енергия за финализиране на работния ден.

 

Професионална подкрепа

При споделянето на общо работно пространство се насърчава подкрепата между екипите. Един от факторите, влошаващи емоционалното състояние на служителите, е изолацията. При обединяване на работната среда се създават благоприятни условия за взаимодействие и оказване на помощ между екипите.

Идеята зад споделеното работно пространство е да се изградят устойчиви връзки между служителите. Сплотената работа в екип води до по-ефективно справяне с конфликтите, увеличаване на продуктивността и изобретяването на иновативни творчески идеи. Обмяната на подкрепа и опит подобрява емоционалното състояние на служителите и ги обединява в една общност.

Още публикации