Стратегии за ефективно управление на екипи по човешки ресурси

управление на екипи по човешки ресурси

Пазарът на труда се трансформира непрекъснато, като това поставя нови отговорности пред съвременните специалисти по подбор на персонал. В миналото HR експертите се занимават с процесите по наемане или съкращаване на служители. Днес обаче те изпълняват по-широк спектър от функции в услуга на компаниите.

Отговорностите в процеса на управление на екипи по човешки ресурси включват задържане и ангажиране на служители, прогнозиране на тенденции и изграждане на позитивен имидж за организациите.

 

Водещи стратегии за управление на човешките ресурси

 

Изграждане на качествена работна среда

Качеството на работната среда е сред най-важните фактори при задържане и управление на човешкия капитал. HR експертите имат задачата да приложат техники и подходи за изграждане на мотивираща работна атмосфера.

Такива тактики са свързани с организацията на извънработни активности и регулиране на работното време, за да се предостави време за почивка. Организираните дейности могат да бъдат под формата на обучения като семинарии или лекции, или дискусионни срещи като оперативки на кръгла маса.

Във всеки от случаите се подобряват нивата на комуникация между различните звена в компанията. В резултат, специалистите по човешки ресурси могат по-лесно и ефективно да регулират работата на екипите.

 

Фокус върху положителните черти на компанията

Специалистите по човешки ресурси следва да полагат усилия за успешното задържане на служители и ангажиране на потенциални нови такива. Тази цел е постижима посредством изграждането на работеща стратегия.

Сред основните тактики по управление на човешките ресурси е поставянето на акцент върху положителния имидж на компанията. Тази стратегия има дългосрочен характер, затова нейното изготвяне е последователно и постепенно.

HR експертите следва да познават добре целите, мисията и философията на организацията. На база събраната информация, специалистите по човешки ресурси трябва да подчертаят конкурентните страни на компанията. Такива могат да бъдат заплащането, допълнителните бонуси, възможностите за кариерно развитие и др.

 

Осигуряване на социални придобивки

Един от основните приоритети на съвременните кандидати за работа е наличието на социални придобивки. Освен заплащането, специалистите по човешки ресурси следва да регулират и възможните социални преимущества за ангажиране на персонала.

Такива социални предимства могат да бъдат допълнителните ваучери за храна, по-голям годишен отпуск, бонуси на база резултати, партньорски отстъпки или допълнително здравно осигуряване. HR отделите следва да анализират и преценят възможностите на компанията, за да предложат релевантни социални предимства.

Тази стратегия по управление на човешките ресурси постига резултати в дългосрочна перспектива. Служителите натрупват постепенно ползи от предоставените предимства, като това стимулира тяхното доверие в авторитета на компанията.

 

Прогнозиране на тенденциите

Още една работеща стратегия при управлението на човешките ресурси е прогнозирането на тенденциите. Добрите HR специалисти умеят да планират и координират своите действия с няколко хода напред. Важни тенденции за проследяване са тактиките за привличане, задържане и ангажиране на служители.

Качественото управление на човешките ресурси зависи от доброто познаване на пазара на труда, както и от разбиране на кандидатите. Стратегията за прогнозиране дава предимство на HR отделите. Те могат да изградят по-ефективни и иновативни стратегии за привличане, като надграждат конкуренцията.

Впоследствие, компанията се сдобива с най-подходящите кандидати и успява да ангажира успешно най-добрите си специалисти. В дългосрочна перспектива стратегията за прогнозиране дава предимство на компаниите в усвояването на най-новите практики за управление на човешкия капитал.

 

Внедряване на технологиите

Друга ефективна стратегия при управлението на човешките ресурси е внедряването на технологиите. С настъпването на дигиталната ера се стартира все по-интензивно внедряване на алгоритмите и изкуствения интелект на пазара на труда. Добрите HR специалисти се адаптират към цифровите технологии, за да ги приложат в дейностите по откриване на кандидати и управление на персонала.

Прилагането на технологиите в областта на човешките ресурси оптимизира управлението в отдела. Алгоритмите и изкуственият интелект се използват за улесняване на събирането и обработката на информация. Тяхното приложение още предотвратява грешките и заплахите в управлението на човешкия капитал.

Успешната HR стратегия е резултат от комбиниране на традиционни и иновативни подходи при привличането и задържането на служители. Традиционните подходи са важни за съхраняване на човешката намеса при преценка и подбор на кандидати, както и при установяване нуждите на служителите. Иновативните подходи са необходимост на бъдещето и изискване на съвременния пазар на труда.

Още публикации