Свръхквалифицирани служители – позитиви и негативи

Свръхквалифицирани служители – позитиви и негативи

На пазара на труда се появяват различни тенденции в зависимост от работната сила, факторите при наемането на служители и спецификите на бизнес отраслите. Една от най-изненадващите тенденции обаче е проблемът „свръхквалификация“.

Свръхквалифицираните служители притежават повече умения, знания и експертност, отколкото е необходимо за изпълняваната от тях професионална длъжност. Статистиките показват, че около 21% от заетите хора у нас имат по-висока квалификация от изискванията за тяхната позиция.

Оказва се, че притежаването на повече знания и умения от необходимото, все по-често може да се окаже пречка, отколкото привилегия. Въпреки това, мнението по темата е поляризирано между две схващания – високата компетентност като недостатък и като правилният път за развитие.

Какви са минусите на свръхквалифицираните служители?

Риск от демотивация

Голяма част от работодателите избягва наемането на висококвалифицирани служители, поради притеснението от недостатъчна мотивация. Причината е, че хора с надвишен потенциал и умения имат пропорционални очаквания за възнаграждения на работното място. Не всеки работодател обаче съумява да отговори позитивно на тези очаквания, като това поражда съмнението от достатъчна мотивация от страна на служителите.

Временно изпълняване на длъжността

Друг минус от наемането на свръхквалифицираните служители е потенциалният риск от краткосрочно изпълняване на работната дейност. Повечето работодатели са на мнението, че кадри с повишена експертност са обсипвани от различни предложения за заемане на по-високи професионални позиции. Служителите със свръхквалификация са амбициозни и се очаква да търсят непрекъснато кариерно развитие. Това поражда притеснение от страна на работодателите, търсещи висококвалифицирани служители за дългосрочен период от време.

Повече усилия за еднакво възнаграждение

Свръхквалифицираните служители непрекъснато се стремят към себеизява на работното място, тъй като разполагат с голям опит и завидни умения. Минусът за тях е, че положените бонус умения не винаги срещат признание от околните. В повечето случаи висококомпетентните служители работят повече от необходимото, за да получат равно възнаграждение с останалите на същата позиция.

Усещане за неосъществен потенциал

Още един минус за свръхквалифицираните служители е, че често те се сблъскват с усещането за неосъществен потенциал. Кадрите със завишени умения и опит могат да изградят релевантна себеоценка за себе си. Те са наясно какво предлагат на своите работодатели, като в замяна очакват същото. Често обаче такива служители остават недооценени и това провокира у тях невъзможност да осъществят потенциала си на максимум. В този случай свръхквалифицираните кадри търсят нова позиция, докато не открият правилното място за себе си.

Какви са плюсовете на свръхквалифицираните служители?

Изобилие от работни оферти

Един от основните плюсове на свръхквалифицираните служители е, че често не им се налага да търсят работа, а биват търсени за започване на такава. Нарастващ проблем на пазара на труда е именно липсата на достатъчно компетентни кадри. Намирането на опитен и квалифициран персонал е стремеж за повечето работодатели. Ето защо свръхквалифицираните служители получават голям брой предложения за работа. Това увеличава техния избор и им предлага разнообразни перспективи за кариерно развитие.

Професионално развитие

Свръхквалифицираните служители са хора с умения, талант и опит. Тяхната компетентност им отключва много врати за развитие, тъй като те са отлично запознати и внедрени в своята професионална сфера. Кадрите със завишена квалификация проследяват последните тенденции в съответния бизнес сектор, като това им позволява да предвиждат бъдещи промени и тенденции. Техният опит и познания го отличават и им помагат да достигнат ръководните позиции в йерархията. В резултат, свръхквалифицираните кадри имат пълният потенциал за прерастване в лидерски фигури.

Добро заплащане

Друг плюс на свръхквалифицираните служители е, че техният опит и умения са по-добре заплатени. Такива кадри изпълняват повече задачи от необходимото и притежават висока експертност. В някои случаи те извършват дейностите на няколко човека едновременно, като това ги прави незаменими кадри за структурата на всяка компания. С редки изключения, свръхквалифицираните кадри са добре платени. При получаване на нова работна оферта често заплащането е все по-конкурентно, заради високата компетентност на служителите.

Още публикации