Тенденции в Заетостта през 2022

Работодателите и служителите трябваше да се приспособяват и да създадат нови работни практики през 2021, за да работят по време на COVID-19.  В това несигурно време тенденциите в заетостта през 2022 бяха следните: работодателите трябваше да изградят по-тесни връзки със своите служители и да предлагат повече помощ на човешко ниво, особено за уелнес и психологическо здраве.

Компаниите трябва да вземат предвид тези развития след COVID-19 и да структурират работната си сила по конкретния начин. Решенията за наемане и растеж ще попаднат в тази категория.

Промени и Тенденции в Заетостта през 2022 в България

Хибридизация на Работното Място

Служителите вече предпочитат да прекарват част от времето си в пространства за съвместна работа, в домовете си и във фирмените офиси, когато това е възможно.

Това е така, защото служителите имат по-голяма свобода да определят къде и кога да работят. Хибридната работна структура насърчава гъвкавостта и води до повишаване на удовлетвореността от работата и ангажираността на служителите.

Тази гъвкавост, балансът между професионалния и личния живот и управлението на графиците са предимства на хибридната работа, които се ползват както от ръководителите, така и от служителите.

Изкуствен Интелект (ИИ)

Използването на технологията на Изкуствения Интелект, ще доведе до промени в задълженията на много хора на сегашните им длъжности и за да бъдат в крак с времето, те ще трябва да развият нови умения.

Работодателите ще се възползват предимно от появата на ИИ на работното място, за да автоматизират монотонните задачи, така че служителите да могат да се съсредоточат върху други отговорности като стратегия и творчество.

Издръжливост на Служителите

Преди Covid-19, за фирмите беше типично да разработват своите процедури за наемане на работа, така че бъдат по-ефективни. След епидемията, работодателите поставят по-голям акцент върху наемането на хора, които са устойчиви, и ценят служителите с допълващи се умения.

Предприятията автоматизират дейността си и използват по-адаптивни процеси, за да осигурят по-голяма оперативна ефективност и солидна защитна мрежа.

Освен, че подготвя бизнеса за предизвикателствата, тази повишена гъвкавост, ефективност и защита срещу предстоящи глобални проблеми, ще продължи да подобрява ежедневните операции на ръководителите и служителите през 2022 г. и след това.

Благосъстояние на Служителите

Настъпиха промени във възприятията на работодателите, що се отнася до здравните грижи, психологическото здраве и благосъстоянието на служителите, а така нареченият „уелнес“ на служителите, е на път да играе важна роля в стратегиите на компаниите.

Служителите могат да се възползват от това по следните начини, като същевременно запазят конфиденциалността на личния си живот:

  • намаляване на тревожността
  • подобряване на настроението
  • постигане на по-ясно мислене

Компетенции срещу Развитие на Позицията

Когато става въпрос за вътрешна комуникация и вземане на решения, работодателите са склонни да поставят по-голям акцент върху функциите на служителите, отколкото върху знанията и перспективите, с които те допринасят за организацията.

Но тъй като конвенционалният йерархичен модел на екипа, се развива в „плоска“ организационна структура с по-кооперативен подход към комуникацията, решаването на проблеми и отчитането, организационните структури на фирмите, вече се развиват.

Тъй като работниците могат да прилагат своя опит за решаване на бизнес проблеми, плоската организационна структура променя начина, по който ръководството разглежда приноса на конкретните членове на екипа.

Обратна Връзка от Служители

Ангажирането на служителите и искането на обратна връзка, може да подпомогне иновациите, тъй като служителите могат да имат нов поглед върху текущ проблем или да предоставят нова гледна точка, но досега са мълчали, защото смятат, че мнението им е недооценено.

За да разберат по-добре нагласите на служителите през 2022 г., лидерите и мениджърите на бизнеси, трябва да създадат програми за обратна връзка със служителите, да използват технологии и различни канали. Това ще надхвърли съществуващите техники за ежегодно събиране на обратна връзка, като например стартирането на корпоративно проучване.

Многообразие и Приобщаване на Служителите

По-силен акцент върху цели, като подобряване на глобалното владеене на езици, ще подобри усилията за многообразие и приобщаване на служителите, докато фирмите продължават да управляват разнородни екипи.

Сътрудничество Между Персонала

Тенденциите в заетостта през 2022 оказаха влияние и върху пространствата коуъркинг, известни също като работни места за съвместна работа, се превърнаха в места, където служителите могат да работят в мрежа, да споделят идеи и да се обучават взаимно.

Фирмите имат възможност да изграждат разнообразни екипи, с различни нива и способности, благодарение на вътрешното сътрудничество

Предимството на насърчаването на култура, която цени разнообразието от таланти, е от съществено значение, тъй като това често може да доведе до по-бързи и по-достъпни резултати, както и до по-висока креативност и обща ефективност.

Развитие на Виртуалните Срещи

Балансът между физическите срещи и видеоразговорите, се наруши заради пандемията, което принуди ръководителите и служителите да преминат изцяло към Zoom, Teams и Google Meet, през по-голямата част от 2020 и 2021 г.

Използването на чат функционалност, по време на виртуални срещи ще повиши ефективността на срещите, защото повече хора са свикнали с нея и са по-адаптивни към използването ѝ. Чатът създава канал за въпроси, коментари и отговори, така че участниците в срещите да могат да виждат и да взаимодействат с разглежданата тема, без да се налага да прекъсват говорещия.

Още публикации