Тенденции в Подбора на Персонал през 2021

COVID-19 се оттегля и животът започва да възвръща нормалния си ход, сега е добър момент да обърнем внимание на някои тенденции за подбор на персонал 2021, които забелязваме. Няма съмнение, че COVID-19 оказа огромно влияние на много аспекти в Човешките Ресурси и подбора на персонал не е изключение.

Дистанционно Интервюиране

Дистанционното интервюиране се превърна в необходимост, за наемането на персонал по време на пандемията с COVID-19, в която наредбите за работа от вкъщи бяха наложени, а кандидатите не желаеха или нямаха възможност да пътуват за интервюта. Технологиите бяха използвани, за да се улесни подбора, улеснявайки и участието на други отдели в процеса на интервюиране и селектиране.

По време на дистанционните интервюта, може да запишете интервюто:

 • Елиминирайки нуждата на интервюиращият да си води записки.
 • Подобрявайки ефикасността, защотото кандидатите са по-склонни да намерят време през деня, за да участват във виртуално интервю.
 • Улесняват възможността да сравнявате кандидатите, като просто пускате на запис отделни въпроси от интервюто.

Опит на Кандидата

Подобряването на опита на кандидата, чрез обновяване на кариерните сайтове и използването на анкети, за да получите обратна връзка от кандидатите, представляват два начина, чрез които работодателите са успели да подобрят изживяването на кандидатите. Кандидатите желаят, кариерните сайтове да бъдат лесни за използване и да могат да им помогнат да си създадът профил, да търсят работа и да кандидатстват лесно и бързо.

Начинът, по който компаниите комуникират с кандидати, организират и провеждат интервюта и извършват следващите процеси, показва на кандидатите колко професионална е една организация и дали те ще искат да работят там.

Освен това, маркетингът за подбор и софтуерът на кариерните сайтове, са спомогнали за персонализирането на процеса на подбор и да бъдат събрани аналитични данни, за подобряване на опита на кандидата.

Разнообразие и Приобщаване

Бизнесите с разнообразна работна ръка и приобщително работно място, имат по-добра продуктивност и рентабилност. Много организации се опитват да подобрят разнообразието на работната си сила и рекрутърите са отговорни за идентифицирането и привличането на по-голямо разнообразие от кандидати, към своя набор от таланти.

Временни Работници

Тъй като, бизнесите трябва да се справят с продължителен период на смущения и несигурност, наемането на персонал за работното място, става все по-трудно. Изменящите се нужди и краткосрочни операции, изискват гъвкавост, а временната работна ръка може да помогне да задоволи тези нужди.

В последните няколко години има покачваща се тенденция, в използването на временни работници и създаването на процес на наемане, специално за тях. Процеса по подбор на персонал е различен за временните работници, спрямо този за постоянните служители, и организациите трябва да бъдат пригодени да търсят, подбират и обработват този вид наемания.

Развитие на Способна Работна Ръка

През 2021, рекрутърите се фокусират върху развитието на способна работна ръка. В този сценарий, едни висококвалифицирани специалисти, биват подбрани за да предложат своята експертиза, иновативни решения и алтернативни перспективи. Тези служители биха били скъпи за наемане на пълно работно време, но са все по-важни за успеха на организацията.

Организациите изграждат и гъвкавост на вътрешно ниво, сред вече съществуващата работна рака, използвайки служителите извън тяхната зона на комфорт, ангажирайки ги с многофункционален вътрешен подбор и насърчавайки култура на иновация, креативност и експериментиране.

Използване на Аналитика

Използването на аналитика, по време на процесите за подбор на таланти, помага за вземането на решения на база на данни и прозрения, за да бъдат идентифицирани силните и слабите страни, както и за да бъде подпомогнато намаляването на разходите за практики по подбор на таланти, идентифицирането на проблеми и пречки в процеса, и за да бъдат запълвани позиции по-бързо.

Аналитиката може да помогне да бъдат предоставени следните параметри на рекрутърите:

 • Източник на наемане
 • Време за попълване
 • Време за наемане
 • Възраст на позицията (От колко време позицията е свободна)
 • Процент на приемане на офертата
 • Разход за наемане
 • Качество на наемане
 • Разход за свободна позиция (колко струва на организацията, една позиция да остане свободна)

Изкуствен Интелект – една от основните тенденции за подбор на персонал 2021

ИИ е на мода, защото технологиите могат да извършват многократно повтарящи се ръчни задачи, докато едновременно добавят стойност и автоматизация към процесите за подбор на таланти. Технологията може да извлича, проверява, сортира и подрежда кандидати, за да създаде поток от квалифицирани кандидати, които имат вероятност да успеят на вакантните позиции, спрямо уменията и потенциала събран от профилите, автобиографиите и социалните медии на кандидатите.

Чатботовете за подбор, също могат да помогнат за ангажирането на кандидатите и да предоставят детайли за позициите, докато те търсят.

Интелигентните инструменти за подбор, могат да поемат досадни задачи като:

 • Скрининг на кандидати, използвайки машинно самообучение или прогнозиращи алгоритми
 • Създаване на длъжностни характеристики
 • Системи за проследяване на кандидати
 • Насрочване на интервюта
 • Комуникация с кандидати, чрез автоматизирани имейли и чатботове
 • Мониториране на новите служители
 • Програми за онбординг

Подбор Фокусиран Върху Задържане на Персонал

Ограничаването на текучеството е топ приоритет за рекрутърите през 2021. Това може да бъде достигнато, чреч процеси на интервюиране, оценяващи потенциала за растеж и лоялността на кандидатите, и сериозни програми за разнообразие и приобщаване.

Гъвкавост на Работното Място

Служителите, не само оценяват възможността да споделят обратна връзка за своя опит при процеса на подбор, но те желаят и опцията да преговарят за договорните условия. Процентът на задържане на персонала, се покачва при кандидатите, на които е даден шанс да преговарят относно придобивките, гъвкавостта и кариерното развитие.

Повишена Прозрачност при Процеса на Подбор

Една от важните тенденции за подбор на персонал 2021 е прозрачността, по време на процеса на подбор. Тя помага на кандидатите да останат ангажирани и съсредоточени. Това включва:

 • Процес на подбор
 • Граници на заплащане
 • Пакет от придобивки
 • Срок на подбор на персонал

Управление на Отношения с Клиенти (CRM)

CRM е процесът на установяване и поддържане на здрави и смислени отношения с минали, текущи и потенциални кандидати. Правейки това, вие ще изградите вашия набор от таланти, който може да бъде използван, когато бъдат отворени нови позиции.

По-Справедливи Процеси на Подбор

 • През 2021 биват прилагани по-справедливи процеси на подбор, включващи:
 • На ръководните екипи и мениджърите биват осигурени обучения за интервюиране
 • Включване на няколко човека в процеса на подбор
 • Поставяне на ясни цели и очаквания, за всяка свободна позиция
 • Изготвяне на въпроси за интервю за всяка позиция, така че всички кандидати да могат да бъдат оценени справедливо
 • Поддържане на постоянна връзка с кандидатите, между етапите на подбор и по време на процеса на вземане на решения.

Завишено Тестване на Уменията

Kогато кандидатите биват оценявани и подбирани, на база на своя присъщ талант, вместо на база на тяхната квалификация или предишен опит, те имат по-голям шанс да се представят по-добре. Освен това, тестването на уменията допринася за премахването на неосъзнатото пристрастие от процеса на подбор, което спомага за наемането на дългосрочни и доволни кадри.

Онлайн Брандинг на Работодателя

През 2021, кандидатите ще се опитват да работят за организации, които имат ясно становище относно ключови социални въпроси, което означава че рекрутърите ще се фокусират по-конкретно върху брандинга на работодателя. Ще видим значителна промяна от страна на рекрутърите, които в преди се концентрираха върху пакетите с придобивки на организацията, а сега се съсредоточават към обсъждания относно начините, по които компанията подкрепя служители и инициативи.

Подбор в Социалните Медии

Социалните медии се превърнаха в двигателна сила за интерперсонална комуникация. Това означава, че за да се прицелите в топ таланти, трябва да бъдете точно там, където са и те. Публикуването на позиции в социалните медии или привличането на потенциални кандидати, чрез взаимодействия, ще продължи да бъде от съществено значение.

Наемане по Договор Обвързан с Проект

За много хора, фрийланс работата по проекти, все още остава предпочитана, а компаниите са готови да привлекат такива изпълнители.

Благосъстояние на Служителите

Едно работно място, обвързано със стрес, може да предизвика различни дългосрочни здравословни проблеми и компаниите започват да разбират как техните действия, могат да водят до това.

Улесняване на Баланса Между Работа и Личен Живот

При условия на дистанционна работа, компаниите все още трябва да уважават началото и края на работния ден и да не очакват служителите да извършват работа, в извън работно време, само защото работят от вкъщи.

Аутсорсинг на Човешки Ресурси

Намалянето на режийните разноски, посредством вътрешен отдел ЧР, може да не е най-ефективният начин, по който да се използва фирмения бюджет. Аутсорсингът на ЧР, посредством организации, които предоставят точно тази услуга, може да подобри вътрешните процеси.

Top Skills Recruitment предлага решения за аутсорсинг на ЧР, в случай че вашата организация желае да намали зависимостта си, от вътрешния процес за подбор на персонал.

Още публикации