Тенденции за Подбор на Персонал 2022 в България

Драматичните промени в наличието на таланти принудиха специалистите по подбор да станат по-иновативни и гъвкави, като следват вече обособените тенденции за подбор на персонал 2022. Екипите, занимаващи се с таланти, трябва да станат по-креативни, като дадат приоритет на преживяването на кандидатите, изграждането на работодателска марка и използването на алтернативни канали за подбор на персонал.

Всяка организация трябва да извършва проактивен подбор, за да може да намери достатъчно хора, които да запълнят вакантните позиции.  Ето кои са основните тенденции за подбор на персонал 2022, които предприятията трябва да вземат предвид:

Подборът е Силно Ориентиран към Кандидатите

Когато има много свободни позиции и по-малко квалифицирани кандидати, кандидатите имат предимство при договарянето на заплатите и могат да бъдат по-избирателни. В тази ситуация служителите трябва да предоставят:

  • Достъп до информация, която позволява на търсещите работа да вземат информирано решение, относно личното си напасване с длъжността и организацията.
  • Безпроблемно технологично преживяване, от кандидатстването, до въведението в компанията.
  • Навременна и прозрачна комуникация на всеки етап от процеса, включително определяне на очакванията, даване на ясни срокове и показване на кандидатите, че оценяват техния интерес и ценят времето им.
  • Конкретна, целенасочена обратна връзка след интервюто за неуспешните кандидати.

Дистанционният Подбор Ще Бъде Тук и в Бъдеще

Все повече и повече кандидати търсят възможности за хибридна работа, а дистанционният подбор на персонал позволява на мениджърите по подбор на персонал, да разширят мрежата за намиране на качествени кандидати. Да не говорим, че дистанционният подбор на персонал спестява време, намалява разходите за подбор на персонал и позволява по-ефективни начини за подбор на кандидатите.

Автоматизацията и ИИ са фундаментални

На днешния пазар, ориентиран към кандидатите, времето за запълване на свободните работни места е основен фактор, когато става въпрос за наемане на най-добрите таланти. Автоматизацията и изкуственият интелект могат да извършват рутинни задачи по подбор на персонал, като освобождават време на екипа ви и му позволяват да се съсредоточи върху неща, които се нуждаят от по-голяма човешка намеса. Автоматизацията и изкуственият интелект, също така помагат за премахване на пристрастията и подобряване на ангажираността на кандидатите.

Решенията при Наемане Биват Подпомагани от Аналитиката

ИИ използва данни от миналото, за да анализира показателите за наемане. С помощта на анализите, специалистите по подбор на персонал могат да разработват по-ефективни стратегии за подбор на персонал и да подбират, интервюират и оценяват по-добре кандидатите, например къде и кога да публикуват работни места.

Важно е да се Предостави По-Добро Стойностно Предложение за Служителите

Изключително важно е да направите така, че вашето стойностно предложение за служителите да се откроява, и да търсите кандидати, които ще се впишат или ще допринесат към работната среда. Уверете се, че вашият кариерен сайт отразява основните ви ценности, култура и разнообразие. Осигурете ясни кариерни пътеки и насочвайте кандидатите към възможностите, които биха били най-подходящи за тях.

Рекрутърите Търсят Пасивни Кандидати

Кандидатите, които „не търсят активно работа“, са пасивни кандидати и обикновено се оказват по-добри наематели, защото не просто искат да напуснат настоящия си работодател; те ви избират заради уникалната ви работодателска марка или заради нещо наистина вълнуващо във възможността. Търсенето на пасивни кандидати е по-скоро свързано с поддържането на взаимоотношения с търсещите работа с течение на времето, докато те научават повече за това защо трябва да обмислят смяна на работата.

Поколението Z Навлиза в Работната Среда

Представителите на поколението Z завършват гимназии, професионални училища и университети, за да започнат работа. Те са най-склонни да правят проучвания за вашата компания в социалните медии и не оценяват остарелите методи за подбор на персонал. Предпочитат оптимизирани за мобилни устройства процеси за кандидатстване и бързо ще преминат към различни възможности, ако не са ангажирани по време на всеки етап на наемане.

Краткосрочното Наемане е в Своя Пик

След пандемията, хората се замислят за краткосрочна заетост като средство за гъвкави и стабилни доходи, което позволява на компаниите да наемат временен персонал, който да извършва работа с голямо въздействие, без да преминава през пълен процес на подбор на персонал.

Подборът на Голям Брой Служители Става Все По-Популярен

Подборът на голям брой служители, изисква попълване на голям брой позиции за кратък период от време. Традиционно подборът на голям брой служители, се разглежда като единствено за почасови, сезонни или дипломирани служители. През изминалата година се наблюдава увеличение на подбора на голям брой служители, за редовни позиции на пълно работно време.

Използване на Вътрешна Мобилност

През 2020 г., много организации бяха принудени да пренасочат таланти на бързи обороти, за да оцелеят.

Предоставянето на възможности за вътрешно развитие на служителите, ги държи ангажирани с кариерното им развитие във вашата компания и е чудесен начин да задържите ценните таланти.

Персонализиране на Точките за Контакт с Кандидатите

Най-добрите екипи за подбор на таланти през 2022 г. използват персонализирано изживяване за кандидатите с помощта на автоматизация, но не за сметка на отчуждаване на служителите.

Съвместно Наемане

Включването на целия ви екип в процеса на подбор на персонал, може да ви помогне да създадете значителен набор от квалифицирани кандидати, които са по-продуктивни и лоялни към бизнеса.

Използване на Преносими Умения

В някои индустрии, става все по-трудно да се намерят квалифицирани кадри. В отговор на това, специалистите в подбора на персонал, започнаха да търсят талантливи кандидати отвъд ограниченията на своята индустрия. Това доведе до преминаване от наемане на служители въз основа на опита, към наемане на служители въз основа на преносими умения.

Изграждане на Набор от Таланти

Изграждането на набор от таланти, дава на специалистите в подбора на персонал, лесен достъп до квалифицирани и талантливи кандидати. Наборът от таланти не се състои само от кандидати, които просто са кандидатствали за работа. Ами включва и кандидати, които са били открити, насочени и са се присъединили към екипа ви чрез входящия метод.

Наемане за Конкретни Проекти

През 2022 г. се премина от подбор на персонал въз основа на длъжностни характеристики, към подбор на персонал на база на проекти, което дава възможност на служителите да се насочат към талантливи лица, които са най-добрите в своята област, за всеки конкретен проект.

Тенденции за Подбор на Персонал 2022
– Поемете Контрол Върху Своята Стратегия

Достатъчно силни ли са стратегиите ви за подбор на персонал, за да привлечете и наемете големи таланти?

Всеки ден Top Skills работи с клиенти, за да оптимизира каналите им за подбор на персонал и кариерните им сайтове, да изгради силни канали за таланти и да поддържа отношения с вътрешни и външни таланти.

Свържете се с нас още днес, ако желаете да подобрите процеса си на подбор на персонал.

Още публикации