Използване на Тестове Преди Наемане на Работа

Top Skills използва тестване преди наемане на работа, за да съкрати времето, необходимо за разглеждане на автобиографиите, защото сме наясно, че процесът по наемане на персонал, може да отнеме много време.

Тестовете преди наемане на работа, също така помагат да се избегнат грешки при наемането на персонал, като се идентифицират лица, които имат необходимата квалификация и опит, както и се гарантира, че те са подходящи за бизнеса Ви.

След лошо наемане на работа вие като работодател може да се зачудите:

 • Колко време отне наемането на този човек?
 • Колко струваше наемането и заплащането на това лице?
 • Кога ще започне процесът на наемане на заместник?
 • Защо приехме думите им  на доверие, когато ни разговаряхме с тях по време на интервюто и в автобиографиите им?
 • Какво ще стане, ако този проблем се повтори?

Традиционните процедури за подбор предоставят кратък списък, като ефективно елиминират или отсяват кандидатите. Докато кандидатите, които се представят зле на тестовете преди назначаване на работа, се оценяват, а не се дисквалифицират от процеса на наемане.

Ние ще ви предоставим резултатите от изпита преди назначаване, за да можете да определите областите, които изискват подобрение, и да разработите програма за обучение на новия служител.

Предварително Тестване по Време на Процеса на Подбор на Персонал

Предварителните изпити могат да се провеждат на всеки етап от процеса на наемане на работа, въпреки че най-често се използват в началото на процеса, за да се гарантира, че само най-добрите кандидати са включени в списъка.

В някои случаи, за да се удостоверят талантите на кандидата за висши или трудни за запълване длъжности, може да е по-целесъобразно първо да се разговаря с него, а след това, на по-късен етап от процеса, да се поиска да се подложат на оценка неговите умения.

Защо се Използва Тестване Преди Наемане на Работа

Тестовете преди назначаване на работа са много по-бързи и по-евтини от оценяването на кандидатите, докато те вече работят в изпитателен срок. То позволява на работодателите да оценят способностите на кандидатите да изпълняват работата, преди да ги наемат.

Оценката преди назначаване на работа може да оцени потенциала на кандидата да се впише в бизнес културата, емоционалната му интелигентност и честността му, в допълнение към критичните за работата таланти като продаване или кодиране и меките умения като комуникация.

Проверката Преди Наемане Е По-Ефективна От Проверката на Автобиографията

Top Skills може да използва следните видове тестове преди назначаване на работа:

Видео Отговор

В автобиографиите, а не във видеоклип, кандидатите могат по-лесно да преувеличат своите умения. Може да е полезно да се задават въпроси, за които е необходим видео отговор, тъй като те предоставят повече информация за кандидата, което улеснява избора на лицата, които да бъдат поканени на официално интервю.

Тестването на знанията и опита на кандидатите, както и на тяхната пригодност за длъжността на вашето работно място, може да се извърши чрез добавяне на въпроси с видео отговор към изпитите за познавателна компетентност и умения.

Оценки На На Няколко Степени

Най-добрите показатели за вероятността кандидатът да успее на работното място, са многомерните оценки, които съчетават няколко различни вида изпити.

Кратко Тестване Преди Наемане

За да осигурим на потенциалните ви клиенти, едно страхотно преживяване и да предотвратим пропускането на най-добрите кандидати, ограничаваме оценките до по-малко от един час.

Въвеждане на Актуални Вътрешни Тестове

Ако е необходимо, в нашата процедура могат да се включат тестовете преди назначаване на работа, използвани от вашата компания.

Мерки Против Измами

Предприемаме следните действия, за да намалим възможността кандидатите да излъжат, по време на онлайн тест:

 • Предотвратяване на споделянето на тестови въпроси онлайн, чрез деактивиране на функцията „копиране и поставяне“, по време на провеждането на теста.
 • Малка част от много по-голямата колекция от въпроси, създадена специално за всеки тест, ще се дава на всеки кандидат, който се явява на него всеки път.
 • Използване на проверки на IP адреси и имейл адреси, за да се попречи на кандидатите да се регистрират като нови кандидати, за да се явят на пробни изпити преди изпита.
 • Откриване на случаите, когато кандидатът преминава от режим на цял екран или когато мишката му напуска прозореца за оценяване, за да използва друг екран за сърфиране в интернет.

Подходящо Вписване във Фирмената Култура

За да определим дали ценностите, чертите и интересите на кандидата съвпадат с идеалите на вашия бизнес, ние използваме тест за културно съответствие.

Оценка на Личността

За да оценим неповеденческите черти на кандидата и да придобием по-дълбока представа за основните му черти, като например мотиви, стил на общуване, темперамент, характер и самочувствие, използваме личностни тестове.

Оценка на Уменията

Целта на оценяването на уменията или на изпитите за умения, е да се определи как кандидатите изпълняват задачи, които са специфични за вашата организация, като биват оценявани различни:

 • Технически опит в области като кодиране, счетоводство или създаване на съдържание.
 • Меки умения, като комуникация, лидерство, работа в екип и критично мислене.

Тестове за Когнитивни Умения

При оценяването на умения, като разрешаваме на проблеми и критично мислене, усърдие, управление на хора и способност за възприемане и използване на най-новите знания, ние използваме тестове за способност за кандидати на средни и висши ръководни длъжности, за да предвидим с точност изпълнението на работата.

Оценка на Емоционалната Интелигентност

Осъзнаването и контролът на кандидата върху собствените му емоции и емоциите на другите се оценяват с помощта на тест за емоционална интелигентност (EQ), като част от процеса на проверка преди назначаване на работа.

Можем да предвидим колко адаптивен ще бъде кандидатът в реакциите си към емоциите на другите хора, като оценим неговото самосъзнание и способността му за емпатия.

Още публикации