Тиймбилдинг – плюсове и минуси

Тиймбилдингът е неформална колективна дейност, събираща на едно място служителите и ръководителите на бизнес организацията. Събирането може да се осъществи в контекста на различна тематика като морски тиймбилдинг, планински тиймбилдинг, СПА тиймбилдинг, походи, туристически обиколки или почивки в чужбина.

Всяко едно такова бизнес събиране има за цел да събере екипа на фирмата, за да скъси дистанцията между структурите на организацията и да подобри качеството на колективната дейност. Въпреки това, тази практика намира своите противоречиви мнения в сферата на бизнеса.

Минуси на тиймбилдинг срещите

Значителен разход за работодателите

Необходимият бюджет за организацията и реализирането на подобно неформално бизнес събитие може да се разглежда като минус, засягащ пряко работодателите. Тиймбилдингът не е обикновено събиране на колектива, а е поредица от стъпки за подготовка, организация и осъществяване. Всяка от тези дейности изисква, както голям финансов ресурс, така и време за реализиране.

За успеха на такова събитие е ключов подборът на правилна локация, време и тематика. Важно е да се обърне внимание на всеки детайл от организацията, за да се постигнат желаните цели и да се оптимизират връзките в структурата на компанията. Ако обаче локацията не е достатъчно подходяща или няма ясен план за провеждане на събирането, разходът на компанията може да се окаже безсмислен.

Няма сигурна гаранция за успех

Друг недостатък от провеждането на тиймбилдинга е, че понякога не води до желаните резултати за бизнеса. Това се случва при персонала с лоша комуникация и липса на работа в екип. В някои компании се забелязва изявен индивидуализъм на служителите. Най-често явлението се среща при бизнес отрасли с индивидуални длъжности и липса на обособени структури.

При липса на екипна работа и качествена комуникация, тиймбилдингът няма да допринесе достатъчно за премахване на тези смущения. Събирането на персонала на едно място може да има развлекателна функция, но няма да донесе ползи за оптимизиране на организацията и сътрудничеството във фирмата.

Плюсове от тиймбилдинга

Подобряване на вътрешните процеси

И все пак, плюсовете на тиймбилдинга все още изглеждат повече от горепосочените негативи. На първо място, тиймбилдингът е ефективен метод за подобряване на редица вътрешни процеси в структурата на компаниите.

Такива са комуникацията, вземането на важни решения, определянето на общи цели и създаване на креативни идеи. Обединяването на служителите на едно място е чудесен начин за социализиране и премахване на смущенията в комуникацията.

Тиймбилдингът е и повод за обмяна на идеи, важни за развитието на компанията. Неформалната среда насърчава творческите процеси и допринася за появата на иновативни идеи. Служителите могат още да намират консенсус по въпроси от дневния ред, както и да вземат оптимални групови решения на възникнали конфликти.

По-добро сътрудничество

Тиймбилдингът е форма на събитие, събираща различни звена от структурата на компаниите. В нормална работна обстановка голяма част от служителите няма допирна точка помежду си, поради изпълняването на различни дейности и заемането на други позиции. Събирането на едно място обаче служи като повод за изграждане на устойчиво сътрудничество между персонала на компанията.

Служителите получават възможност да опознаят отблизо колегите си в различните отдели и да обменят взаимно опит и знания. Сътрудничеството е възможно, както и между отдалечени структурни звена, така и между вече сформирани екипи. Формалната атмосфера в офиса не винаги позволява достатъчно обмяна на информация, докато тиймбилдингът има силна интегрираща функция.

Приятелска атмосфера и повишаване на екипния дух

Друга положителна черта на тиймбилдинга е изграждането на приятелска атмосфера и повишаването на екипния дух между служителите на компанията. Такива цели се постигат при добре организиран тиймбилдинг, състоящ се от различни предизвикателства, игри, групови дискусии или други съвместни дейности.

Провеждането на такива неформални занимания допринася за създаването на нови приятелства и подобряването на комуникацията.

Тиймбилдингът сплотяват и задават приятелски тон на общуване. Събитието има за цел да предаде положителни емоции и да оптимизира връзките между екипа. Аспектите на тиймбилдинга още подобряват солидарността между членовете на екипа, координацията и уменията за разрешаване на конфликтни ситуации.

Повишаване на мотивацията

Според проучвания, изолацията на служителите води до намалена продуктивност. Причината е, че прекомерната работа причинява явлението „burn out” или още „прегаряне“. Тогава служителите са в процес на непрекъснат кръговрат от работа и липса на достатъчна мотивация.

Тиймбилдингът създава възможност за отпускане и презареждане. Такова неформално събитие има приятелски тон, носещ на екипа енергия и желание за творческа извява.

Служителите имат време за сплотяване със своите колеги сред приятна и спокойна атмосфера. Такова бизнес събиране допринася за освобождаване на стреса на персонала и повишаване на производствените сили след завръщане в работната среда.

Още публикации