Подбор на Персонал Търговски Представител в България

Ръководителите на отдел „Продажби“ са високорискови и високоплатени служители, чието представяне оказва значително влияние върху приходите на вашия бизнес. Ръководителите на отдел Продажби и всеки един Търговски представител са от решаващо значение за успеха ви и затова, трябва да намерите правилните хора.

Всеки иска да наеме ръководители на продажби, които се нареждат в първите 10% от населението, което може да стимулира по-силни продажби на компанията. Компаниите са жадни за растеж и организациите трябва непрекъснато да инвестират в хора, които могат да разбират нуждите на потребителите и да разкриват техните познания.

Top Skills може да съкрати времето за наемане на персонал с 80%, тъй като за разлика от борсите за работа, общите фирми за подбор на персонал и традиционните агенции за набиране на персонал, ние използваме проактивен метод, за да помогнем на компаниите бързо и лесно да наемат талантливите търговци, необходими за стимулиране на приходите и растежа.

Методологията на Top Skills за Подбор на Персонал Търговски Представител

Недостигът на таланти се увеличава навсякъде, но това важи с особена сила за България. Изграждането на работна ръка за продажби, способна да стимулира растежа, е по-сложно и трудно от всякога.

Top Skills е помогнала на много компании да наберат талантите, необходими за постигане на агресивните цели за приходите и за изпреварване на конкуренцията. Нашата методология за подбор на служители в областта на продажбите на високо ниво може да бъде обобщена по следния начин:

Разбиране на Корпоративните Цели

Започваме процеса с разбиране на вашите корпоративни стратегии, модел на продажби и култура, за да гарантираме, че нашата стратегия за набиране на персонал е съобразена с вашите цели, като използваме обективно проучване на вашата организация, така че да ви помогнем да постигнете целите си за продажби сега и в бъдеще.

Профилиране на Идеалните Кандидати

Ние изготвяме профил на идеалните ви кандидати, като подробно определяме уменията, опита и личностните качества, необходими за успешното изпълнение на длъжността.

Целенасочен Подбор на Персонал

Нашата методология за целенасочено търсене има за цел да намери абсолютно най-добрите таланти за позицията, които имат опит, за да постигнат своите квоти за продажби.

Оценка на Кандидатите

Всеки кандидат се подлага на щателна проверка, включваща проверка на автобиографията, интервюта, основани на поведението, и психометрично профилиране.

Подбор на Персонал за Продажби от Експерти, които познават Вашата Индустрия

Подборът на персонал за Търговски представител изисква партньор, който познава вашата индустрия и хората, които работят в нея. Top Skills имат дългогодишен опит в изграждането на връзки и практически опит. Нашият процес е усъвършенстван през годините, знаем какво работи и какво не.

 • Ние набираме най-добрите търговци във всички сектори, но имаме силен опит в:
 • ИТ
 • Професионални услуги
 • Маркетинг и Реклама
 • Телекомуникации
 • Финтех

Работили сме с много от най-добрите световни компании, както и с по-малки предприятия от конкретни ниши.

Нашият екип говори английски, френски, испански, италиански, немски, руски и португалски език. Ние сме базирани в София, но използваме нашата мрежа за подбор на персонал за позиции в цяла България.

Фокусът ни е насочен към подбора на таланти в областта на продажбите, с доказан опит в намирането на клиенти/продажбите, което ускорява резултатите от търсенето ни. Въпреки че набираме сравнително младши позиции, нашият подход подпомага по-добре позиции, при които се изисква доказан опит.

Знаем, че най-добрите търговци рядко, ако изобщо, търсят работа (тъй като не им се налага да търсят), затова се фокусираме върху подхода „Headhunter“.

Извършваме изчерпателно търсене на подходящи кандидати, работещи във вашия бранш или в бизнес с висока степен на съответствие, и се свързваме с тях, за да им предложим вашата позиция.

 • Нашият подход за набиране на персонал е насочен към търговци с:
 • Доказан опит в измерването на успеха
 • Професионален опит, който съответства на определената позиция
 • Кариера без съмнения
 • Характер, който се вписва във вашата култура
 • Ние осигуряваме:
 • Толкова кандидати, колкото е необходимо
 • Задълбочена оценка на кандидатите
 • Онлайн скрининг интервюта, преди представяне на автобиографиите
 • Тестване на способностите за управление на продажбите и на личността
 • Проверка на всички препоръки
 • Проверка на кредитоспособността и криминална проверка (ако е необходимо)
 • Насрочване на интервюта
 • Представяне на оферти
 • Тримесечна гаранция, ако кандидатът напусне по каквато и да е причина в рамките на три месеца активна заетост, ние ще осигурим ново търсене без разходи.

Привличане на Най-Добрите Таланти в Продажбите в България към Днешна Дата

Силните кандидати, специалисти в продажбите, които могат да постигат резултати, са винаги търсени. Нашите специалисти по набиране на персонал в сферата на продажбите знаят къде да намерят най-добрите таланти и какво ги мотивира – от бизнес разработчици до стратегически директори по продажбите.

Ние разбираме значението на кариерното развитие, обучението, развитието и заплащането, така че ако компанията ни се нуждае от най-добрите таланти в областта на продажбите, за да се конкурира в днешната икономика, то Top Skills Recruitment може да помогне.

Ние предоставяме изключителни кандидати, които носят истинска стойност за бизнеса ви.

Още публикации