Временно срещу постоянно назначаване на персонал

Не сте сигурни, дали е по-добре да наемете временен или постоянен служител? Важно е да се вземе предвид разликата между временна или постоянна заетост на персонала и какво означава това за вашият бизнес.

Подбор за временно назначаване

Временните служители работят в компанията за ограничен период от време и този вид подбор, е известен сред бизнесите и индустриите, които:

 • Имат периоди на повишаване на работата и натоварен сезон.
 • Нуждаят се от допълнителни хора за специални проекти и следователно им трябва временен персонал.

Продължителността на наемането, може да варира от няколко дни до седмици или месеци.

Освен това, е възможно да наемете временен персонал за да покриете отсъствия, дължащи се на отпуска или болест.

Бизнесите могат да наемат временен персонал, за да поддържат правилните нива на персонал, без да се налага да се ангажират с постоянни служители и обвързаните с това правни последствия.

От гледна точка на служителите, някои работници приемат временна работа, за да поддържат доходите си, докато намерят идеалната възможност за постоянна работа.

Агенции за подбор на персонал за временна заетост

Много бизнеси наемат временни служители, чрез услуги за временен подбор или агенции за подбор на персонал, тъй като те разполагат с набор от кандидати, достъпен в кратък срок.

Възлагането на услуги за временен подбор на персонал, също може да помогне, тъй като те имат значителен опит на пазара.

Агенциите за временен подбор на персонал могат също така да се погрижат за всички документи, заплати и други дейности.

Текущи тенденции при наемането на служители

Когато става дума за наемане на временни и постоянни служители, Ковид-19 оказа голямо влияние върху пазара на труда и търсенето на временни служители става все по-популярно, поради недостига на персонал.

Наемането на временни работници е много популярно в кол центровете, търговията на дребно и ресторантьорството. В настоящия икономически климат, обаче то става все по-често срещано и в други индустрии. Други индустрии, които понастоящем са търсени, са тези свързани с веригата за доставки и логистиката, като складиране и дистрибуция, които са изключително натоварени, но се борят да наемат достатъчно персонал.

Колко дълго един временен служител може да бъде считан за временен?

Една временна позиция, може да продължи от един месец или по-дълъг период от време, за конкретен срочен проект, но не повече от една година. В тази ситуация, ако служителят е на временна позиция, в рамките на една година и когато този период приключи, той може да бъде нает отново за още една година.

Някои работодатели наемат временни служители за пробен период, преди да се ангажират с предлагането на постоянна работа. Това е известно като Наемане от Временна към Постоянна заетост.

Подбор на персонал на постоянен договор

Когато се стремите да приведете в съответствие уменията в организацията си и да подсилите отделите си, наемането на постоянни служители има смисъл. Такова споразумение е безсрочно, докато някоя от страните не прекрати постоянния договор. Работодателят носи пълната отговорност за постоянните заплати и обезщетения.

Агенциите за наемане на постоянни служители могат да ви помогнат в процеса на подбор и да се възползвате от техните ресурси, като например:

 • Достъп до много повече кандидати на пазара на труда.
 • Експертиза за намиране на кандидати с конкретни умения.

За някои позиции, кандидати с нужните умения не са винаги налични на пазара, особено що се отнася до специализирани позиции или такива от високо ниво.

Оценка при временен и постоянен подбор на персонал

Когато обмисляте временен или постоянен подбор на персонал, решението ще зависи от нуждите на бизнеса ви.  Ето някои въпроси, върху които трябва да помислите:

 • Важна ли е позицията за вашия бизнес?
 • Ще се нуждаете ли от уменията на лицето през цялото време?
 • Разполагате ли с наличен бюджет за постоянен служител?
 • Нуждаете ли се от уменията на служителя само за един сезон?
 • Доколко сте сигурни, че имате нужда от нов служител, или можете да повишите квалификацията и да развиете текущия си персонал?

Действителните разходи за намиране на нов персонал, могат да бъдат значителни. Трудно е да се прогнозират разходите за подбор и онбординг на служители на постоянни начала, тъй като много нематериални и обвързани разходи, могат да повлияят на печалбата ви.

Това може да включва, загубено време за управление и въздействието върху бизнеса ви, причинено от липсата на фокус. При тези обстоятелства, мениджърите жонглират с набирането на персонал, едновременно с ежедневната си работа.

Изправени срещу изискванията и натиска на бизнес операциите ви, мениджърите, които не са достатъчно квалифицирани в областта на подбора на персонал, вероятно ще загубят фокус върху собствената си работа, което ще се отрази на бизнеса ви.

Защо да обедините временното и постоянно назначение на персонал?

Исторически погледнато, в много организации съществува разделение между процесите на подбор на постоянни и временни служители. Това, често се дължи на наличието на различни подходи, при които постоянния подбор на персонал е стратегически приоритет за екипа по човешки ресурси, докато временният персонал може да се разглежда като непряк разход, свързани с функцията по набор.

Този разделен подход, има три основни последици.

 • Кандидатите имат различни впечатления от присъединяването си към дадена организация, в зависимост от това кой път са избрали.
 • Организациите не са в състояние да обменят информация за кандидатите, които са еднакво подходящи както за временна, така и за постоянна длъжност.
 • Мениджърите по наемане на персонал, трябва да преминат през напълно различен процес, в зависимост от вида на наемането, което трябва да направят.

Съществуват няколко предимства, при комбинирането на временния и постоянния подбор:

По-широк набор от кандадати

Наличието на система, която позволява споделяне на кандидати между постоянни и временни кадри, ще спести време на наемателите и ще им осигури по-широк кръг от потенциални кандидати. Към момента, често се случва временните кандидати да не се разглеждат за постоянни позиции, но възможността за наемане на временни служители често е полезна и не бива да бъде пренебрегвана.

Икономии от мащаба

Ползите и разходите се простират отвъд непосредственото положително въздействие на намалената обща численост на персонала, необходима за управление на временна или постоянна заетост.

Ще бъдат оптимизирани и редица процеси, включително фактуриране, комуникация, връзки и отчитане.

Защо да използвате агенция за подбор, за да наемете персонал на временна или постоянна заетост?

В много сектори в България, се наблюдава недостиг на работна ръка.

Top Skills предоставят безплатни консултации, така че това е идеален начин да получите нова гледна точка. Ще можете да се възползвате от услугите на специалисти, които разбират жизнения цикъл на служителите и които могат да ви консултират относно планирането на работното място.

Top Skills предоставят консултации и решения в областта на подбора на персонал, обучението и човешките ресурси от много години. Ние разбираме проблемите, с които се сблъскват клиентите, и можем да оценим нуждите на вашия бизнес в по-голям мащаб и да ви предоставим решения, които отговарят на вашите изисквания.

Още публикации