Временна заетост – предимства и недостатъци

временна заетост

Временната заетост е популярна тенденция на пазара на труда, осигуряваща гъвкавост и адаптивност на съвременния бизнес. За разлика от постоянната трудова заетост, при временните професионално отношения  има зададена времева рамка и определени условия при заемането на конкретната длъжност.

За дефиниране на временната заетост се използва модерното понятие „лизинг на персонал“ – краткосрочно наемане на служители на непостоянен договор. Като всяка форма на трудови взаимоотношения обаче, временната заетост предлага своите предимства и недостатъци.

Временна заетост – предимства

Откриване на нови таланти

Краткосрочното наемане на служите позволява на съвременните работодатели да открият и обучат готови таланти за заемане на позиция в компанията. Временната заетост дава възможност на компаниите да изпитат уменията и качествата на служителите, без предварителна уговорка или отговорности. Тази опция предлага на работодателите да подберат потенциалните нови кадри, които да заемат постоянни позиции в компанията.

Минимизиране на разходите за компаниите

Друга полза от временната заетост за бизнеса е минимизирането на разходите. При краткосрочното наемане на служители се намаляват разходи като осигуровки за безработица и данъци. Временната заетост улеснява административната дейност на компаниите, засягаща изисквания за отчет и регулиране на заплатите.

Гъвкавост за бизнеса

Сред основните преимущества на краткосрочния модел на наемане е гъвкавостта за бизнеса. При временни ангажименти, сезонна работа или краткосрочни проекти, работодателите могат да реагират бързо и да открият потенциални кадри за заемане на конкретната позиция.

При временната заетост бизнесът може да се адаптира към всяка ситуация. Според нуждите на компанията, работодателите могат да наемат специалисти за определени проекти или кадри за заемане на длъжност по заместване.

Без необходим опит

Временната заетост предоставя ползи и за наетите кадри. Краткосрочното наемане е практично решение за кандидатите за работа с липса на предишен професионален опит. При временното наемане обикновено не се изисква опит, а мотивация за заемане на позиция за ограничен период от време.

По този начин кандидатите за работа могат да изграждат своя професионален опит на практика, обучавайки се от завършени специалисти в сферата. Временната заетост може да послужи и като сцена за изява, на която потенциалните кадри да покажат скрити таланти, умения и експертиза.

Скоростно намиране на работа

Друго предимство на временната заетост за потенциалните кадри е скоростното откриване на работно място. Намирането на подходяща професионална позиция може да отнеме месеци в търсене. Временната работна заетост е бързо и лесно решение за кандидатите, търсещи опит и възможност за доказване на професионалните си умения.

За разлика от постоянните работни позиции, временната заетост е все по-широко разпространен вариант. Кадрите лесно и бързо могат да открият подходящи позиции спрямо своите интереси, ниво на опит и текущи познания в сферата.

Недостатъци при временна заетост

Нестабилност за служителите

Един от основните недостатъци на временната заетост е недостатъчната стабилност за наетите кадри. Макар лизингът на персонал да предлага редица предимства, сигурността не е от тях. При временните трудови отношения наетите кадри са част от компанията за определен период от време. Те нямат дългосрочен договор или професионална стабилност.

По-ниски трудови стандарти

Рядко срещан, но потенциален риск за временно наетите кадри са по-ниските трудови стандарти. В някои случаи временната работна заетост може да послужи като алтернатива за избягване на високите трудови стандарти, приложими при кадрите на постоянна заетост в компанията.

По-ниските трудови стандарти се изразяват с по-ниско парично възнаграждение, ограничени или липсващи социални придобивки, или изменени условия на труд. Тази практика при временната заетост може да осигури предимства за бизнеса, но за кандидатите може да се превърне в сериозен недостатък.

Ограничени кариерни възможности

Друг основен недостатък на временната работна заетост е, че пред наетите кадри стоят по-ограничени кариерни възможности за развитие. Потенциалните кандидати са наети за предварително определен период от време, като това изключва перспективите за повишение на позицията в дългосрочен план.

При временната заетост ангажиментът е определен във времето, като през този период наетите служители не могат да изграждат или планират дългосрочна кариера в компанията. От друга страна, те могат да натрупат ценен професионален опит, откриващ повече професионални възможности за тяхното кариерно бъдеще.

Още публикации