Въведение и Инструкции за Работа на Нови Служители при Отдалечен Екип

В настоящите времена, в които цели офиси са пръснати из различни градове, региони или из цялата страна, работейки отдалечено, как трябва компаниите да подхождат към първоначалното въведение и инструкции за работа?

Как бизнесите могат да се уверят, че новите служители се чувстват подготвени, информирани и добре обучени, за да вършат своята работа, когато не се провеждат физически срещи?

Отдалечената работа, вече премина от изключение към неизменима част на работната сила. Статитистиките показват, че броят на хората, които работят отдалечено, се е повишил с 159% от 2005 година насам. Благодарение на по-големият брой от населението, които работят отдалечено, се получи и промяна в начина, по който компаниите въвеждат своите нови служители. Отдалечената работа позволява на служителите да се възползват от по-висока продуктивност, по-малко отсъствия и намалено текучество, но от своя страна те се нуждаят от други нужди, за разлика от офисните работници.

Ефективното начално въведение подобрява задържането на работниците и много служители смятат, че компаниите фокусират твърде много внимание върху документацията и не достатъчно време, за да ги подготвят за тяхната нова работа.

Тази статия разглежда най-добрите практики за начално въведение и инструкции за работа на дистанционни служители.

Процесът на Начално Въведение и Инструкции за Работа

Едно добро ръководство за начално въведение и инструкции за работа, ще улесни процеса на започване на работа на служителя в новия екип и ще подобри тяхната подкрепа и приятелски отношения помежду им.

Малко вероятно е един нов служител, присъединяващ се към вашата компания, да е преминал цялостен виртуален процес на начално въведение, тъй като компаниите с дистанционна работна ръка, често предпочитаха да извършат своя процес на начално въведение лично, преди пандемията Covid-19.

Дали една компания е малка и въвежда своите нови служители индивидуално или пък е по-голяма фирма, която инструктира по-големи групи от нови служители, за преминаване на процеса за начално въведение, следните препоръки ще подпомогнат програмите за начално въведение, да бъдат успешни:

Прегледайте Съществуващото Ръководство за Работа

Първата стъпка е да прегледате вашият вече съществуващо ръководство за работа на позицията за която сте наети. Всяка стъпка от процеса, трябва да бъде разгледана, за да можете да прецените кои части от съществуващия процес на начално обучение, могат да бъдат конвертирани във виртуален процес.

Бъдете Прозрачни

Когато подборът на персонал започне, обяснете процеса на начално обучение и оставете достатъчно време за въпроси, тъй като това ще бъде от съществено значение за успеха.

Идентифицирайте, назначете и назовете специализиран ръководител на процеса по начално въведение, който ще бъде различен от ръководителя на конкретния служител, и създайте 90-дневен план, с елементи за действие и цели за всеки етап.

Започнете Рано

Добавете новите служители към групите в Slack и им изпратете информация за фирмената култура и проектите, по които те ще работят, още преди тяхната начална дата на започване.

Подгответе нужната технология, преди началната дата на започване и предоставете на всеки нов служител, обучителна сесия с някое ИТ, което да покаже на него или нея, как да използват фирмените вътрешни ИТ системи.

Обяснете Фирмената Култура

Един нов служител, трябва да научи за фирмената култура от началото, а този процес изисква повече време, отколкото би изискал в офисна обстановка.

Задайте Ясни Очаквания

На един нов работник, трябва да му е ясно какво представлява успеха в първите 90 дни и трябва да разпознава как неговите отговорности се вписват в общия успех на компанията.

Осигурете Списък с Ключовите Лица

Мениджърите по наемането на персонал, трябва да изготвят списък с лицата, с които човекът ще трябва да работи на своята нова позиция и да му разяснят контекста на тяхната работа.

Погрижете Се Да Осигурите Различни Видове Обучение

Различните хора се учат по различен начин, затова осигурете информация за началното въведение, посредством четене, слушане и извършване на задачи.

Срещи с Колеги и Ключови Лица

По време на началната работна седмица, ще се проведат срещи с екипа, посредством Zoom, Skype Microsoft Тeams или друг софтуер за срещи.

Инструменти и Софтуер за Обучение

Намерете и организирайте онлайн сесии за обучение, на живо или лично, за инструментите или софтуера, нужен за работата.

Презентации и Други Важни Документи

Импортирайте всички презентации и документи за обучението, в една облачна платформа за споделяне, така че те да бъдат лесно достъпни. Уверете се, че те могат да бъдат обновявани от няколко човека, превейки по този начин работата в екип по-лесна.

Текуща Комуникация

Уверете се, че новите служители имат редовни срещу със своя пряк ръководител, както и достъпен канал на комуникация с целия екип.

Тиймбилдинг

Планирайте излизания, обяди или виртуални “Happy Hour” в Zoom или в други софтуери за срещи, така че новите служители да могат да разберат културата на екипа, още по-добре.

Още публикации