Явлението „бърнаут“ – как да го предотвратим?

Понятието „бърнаут“ буквално се превежда като „прегаряне“ или „изгаряне“. В последните години терминът се популяризира широко в професионалния речник, като с него се означава състояние на прекомерен стрес, натрупан на работното място. Друг начин за определяне на явлението бърнаут е професионален синдром на психологическо натоварване, рефлектиращ върху мотивацията и емоционалното състояние по време на работа.

Състоянието на „прегаряне“ може да се изрази на няколко нива – усещане за физическа умора и изтощение, разочарование и неудовлетвореност на работното място или състояние на психическа умора.

Какви са причините за бърнаут?

Зад появата на състоянието бърнаут могат да бъдат различни фактори. Най-често срещаният от тях е повишеният интензитет на работа. Той може да се дължи на сезонно натоварване във фирмата, появата на нови клиенти, изпълняването на периодични проекти и др. Тогава служителите трябва да изпълняват повече задачи от необходимото, за да се вместят в поставения краен срок. В други случаи персоналът трябва да работи в извънработно време, за да оптимизира графика на задачите и да ускори тяхното изпълнение. При увеличаващия се обем от работа служителите започват да усещат умора, предизвикваща стрес и напрежение.

Още една често срещана причини за явлението бърнаут са конфликтите на работното място. В не малко случаи служителите срещат неразбирателство от колеги или ръководители в екипа на компанията. При наличието на такива конфликти се понижава качеството на работната среда и следователно спада мотивацията на персонала. Тогава нивата на стрес се покачват и това води до усещането за психологическо „прегаряне“.

Какви са симптомите на бърнаут?

Явлението бърнаут се проявява строго индивидуално при всеки човек. То може да рефлектира върху физическото състояние на служителите – проблеми със съня, липса на енергия, отпадналост. Още такива симптоми могат да бъдат сърцебиенето, главоболието или болките в гърба. В този случай служителите често срещат затруднения в изпълняването на своите работни задачи. Те се чувстват физически изтощени и нямат достатъчно енергия за извършване на задълженията си.

Друг начин за проявление на синдрома бърнаут е на психологическо ниво. В този случай най-често срещаните симптоми са раздразнение към колеги или клиенти, неудовлетвореност от работното място, намерение за напускане или сменяне на позицията, както и нежелание за изпълнение на професионалните задължения. Бърнаутът може да окаже влияние и на емоционално ниво. Тогава служителите проявяват симптоми като усещане за празнота, емоционално отдръпване от колеги или познати, отрицателно отношение към работата. Често емоционалното „прегаряне“ засяга взаимоотношенията и качеството на служителите извън работното място.

Какви са мерките срещу бърнаут?

Независимо от начина на проявление, бърнаутът започва от начина на мислене и вътрешната настройка на служителите. Затова и най-важният съвет за предотвратяване или преодоляване на явлението е промяната в начина на мислене. Необходимо е служителите да създадат реалистична преценка за своите качества и професионални умения. Те трябва да оценяват своите усилия и да осъзнават потенциала си на работното място.

Втори важен съвет за предотвратяване на състояния на прегаряне е себеконтролът. Натоварената работна среда често стимулира загубата на контрол върху собствените мисли, намерения и действия. Важно е служителите да не губят своя фокус и да се концентрират върху текущите си задължения, а не върху следващите такива. Стартирането на няколко дейности едновременно е съществена грешка, костваща успеха и качеството на работните задачи. Вместо това, служителите трябва да контролират всяка стъпка от изпълнението на своите задължения до тяхното приключване, след което да се заемат със следващите поставени цели.

Трета важна мярка за избягване на състоянието бърнаут е активната социализация. Комуникацията е средство за преодоляване на конфликти и подобряване на взаимоотношенията в рамките на екипа. Препоръчително е служителите да полагат усилия в социализиране със своите колеги, ръководители и клиенти. Това е начин за подобряване на работната среда и освобождаване на стреса. Изграждането на социални контакти с колегите е предимство и по отношение на изпълняваните задачи. При затруднение или невъзможност за извършването на дадена дейност е важно да се потърси съдействие от колега, вместо да се предизвиква смущение в работния процес.

Още един важен съвет за предотвратяване на професионалното „прегаряне“ е да се потиснат всички събития, отключващи стреса. Когато служителите се чувстват несигурни или притеснени да извършат определена задача и това предизвиква стрес у тях, най-доброто решение е това да се съгласува с останалите членове на екипа. В този случай ще се проведе допълнително обучение или ще се осигури професионална подкрепа за преодоляване на проблема. За да се избегне състоянието „бърнаут“, кадрите трябва да идентифицират събитията , дейностите или хората, причиняващи стрес и натоварване у тях, и да действат в посока тяхното избягване.

Още публикации