Защо Да Наемете Аутсорсинг Агенция за Подбор на Персонал?

Ние от Top Skills Recruitment, често биваме търсени от бизнеси, които желаят услуги за аутсорсинг на персонал в България.

Основните причини, поради които фирмите предпочитат да използват аутсорсинг за своя подбор на персонал, включват контрол на разходите и нуждата да се концентрират върху основните си задачи, вместо да бъдат разсейвани от проблемите, с които подбора на персонал е обвързан.

Друго огромно предимство в използването на аутосорсинг за подбора на персонал в България, е опита в бизнеса на консултантите по подбор от Top Skills, които познават Българския пазар много добре.

Някои от причините, поради които вашият процес по подбор на персонал, може да отнема твърде много от времето и ресурсите ви, включват управлението на голямото текучество, контролиране на сезонния бизнес или че имате нов голям проект пред себе си. В тази статия, ще разгледаме подробно ползите от Аутсорсинг на Подбор на Персонал в България.

Намаляване на Общите Разходи

Освен разходите за ресурси, разходите свързани с дейностите по подбор на персонал, се състоят от обяви за работа, скрининг на биографията на кандидата и боравене със софтуерните системи за подбор. Затова, поддържането на качествена процедура за подбор на персонал и вътрешното й провеждане, представляват разход за компанията.

Когато компаниите възложат процесите на подбор на Top Skills, както разходите, така и времето за всяко наемане на служител, значително намаляват. Това е така, защото ще използваме специални ресурси и ще следваме добре организирани процеси.

Услугите за аутсорсинг на персонал повишават ефективността на Подбора

Към момента в България, пазара за подбор на персонал е доста труден за вътрешнофирмените екипи за подбор, поради конкурентния пазар на труда и текущата липса на умения, в области като IT поддръжката в кол-центровете.

Когато изберете да използвате аутсорсинг за подбора на персонал, ще се възползвате от предимствата на умението на Top Skill да се свързва с намерени кандидати, да ангажира дори пасивни кандидати и да донесе по-голяма ефективност в процеса на подбор на персонал.

Концентрирайте се върху Вашия Основен Бизнес

Ако вашият отдел “човешки ресурси” е затруднен, при ръководенето на процеса за подбор на персонал в България, това бързо ще окаже негативно влияние върху продуктивността на бизнеса. Това е особено вярно в текущата ситуация, тъй като много служители работят от вкъщи и се нуждаят от допълнителна помощ и съдействие, както и от мотивационни програми, които отдел “човешки ресурси” трябва да осигури.

Висок Процент на Текучество

Голямото текучество на персонала, води до понижена продуктивност, по-слаби клиентски услуги и по-ниско ниво на ангажиране на персонала.

Все пак, подбора на правилните служители, които пасват добре на свободните позиции, отговорностите и фирмената култура, ще доведе до по-ниско текучество на персонала, както и до по-сполучлив процес на подбор.

Подобрен Растеж и Конкурентно Предимство

Специализираните и добре осведомени ресурси на Top Skills Recruitment, използвайки технология и методологии на развит социален подбор на персонал, могат да задоволят променливите модели на растеж на вашия бизнес.

Ние помагаме на корпорации, както утвърдени, така и нови, намирайки кандидати с нужната експертиза, за да могат да изградят своята компания с ключовите служители, в правилния момент.

По-добър Брандинг на Работодателя

Няма съмнение, че вашата работодателски бранд е жизненоважен аспект от процеса по подбор на персонала. Освен това, ако вашите ръководители отговарящи за подбора на персонал, са щастливи и работят последователно, това ще се отрази положително на лицата, които ще преминат през тази процедура и ще останат с по-добро впечатление за компанията ви.

Как да Изберем Правилната Компания, Предлагаща Услуги за Аутсорсинг на Персонал

Тъй като вашият персонал е жизненоважен за постигане на бизнес успех, имате нужда от най-добрите услуги за подбор на персонал, за да се уверите че ще се сдобиете с най-добрите кандидати.

Каквато и позиция да трябва да запълните, има различни агенции за подбор на персонал, чиито услуги могат да бъдат предмет на аутсорсинг. Някои от агенциите за подбор на персонал, предоставят единствено ръководители от високо ниво, някои се фокусират само върху професионалисти с конкретни умения, като програмиране или графичен дизайн. А някои се специализират и в конкретни индустрии.

Ако искате да възложите вашият подбор в България на външен изпълнител, тогава се уверете че сте избрали подходящата агенция за подбор на персонал за вашата организация.

Още публикации