Жестове на дланта и какво е тяхното значение

При ежедневното си общуване ние използваме две основни позиции на дланта. При първата, дланта е обърната нагоре и е характерна за човек, който се моли. При втората, дланта е обърната надолу, сякаш за да потисне или да въздържи нещо.

По време на работна среща, можем лесно да открием дали човека срещу нас е открит и искрен, като наблюдаваме позициите, които заемат дланите му докато говори с нас. Например, когато хората искат да бъдат възприети като напълно открити или искрени, те протягат едната или и двете си отворени длани към онзи, с когото говорят.

Когато започнем да се разкриваме или да говорим истината, ние обикновено отваряме длани към събеседника си. Както и по-голямата част от езика на тялото този жест също е напълно несъзнателен — и именно той създава у нас усещането, че съответният човек говори истината. Когато се опитваме да прикрием нещо, ние обикновено мушкаме ръце в джобовете си или ги скръстваме пред гърдите си, докато се опитваме да обясним. Скритите длани на ръцете подсказват, че премълчаваме част от истината.

Понякога дланите се използват и за измама. Навярно ще попитате: „Значи ли това, че ако лъжа с отворени длани на ръцете, хората ще ми повярват?“. Отговорът е „да“… и „не“. Ако дланите на ръцете ви са отворени, докато изричате лъжа, събеседникът ви със сигурност ще разбере това, така че внимавайте да не стане по-зле и да загубите неговото доверие ????

Това е така, защото няма да ги има другите жестове, които в случай на искреност също трябва да са налице, но пък ще са видими всички отрицателни жестове, неволно използвани по време на лъжене, и те очебийно ще се разминават с отворените ви длани.

И все пак възможно е да започнете да вдъхвате повече доверие на хората, като се научите да използвате жестове с отворени длани, когато общувате с тях.

Интересен факт: На повечето хора им е трудно да лъжат, когато дланите на ръцете им са отворени и изложени на показ. И нещо повече, ако използвате жестове с отворени длани при разговор с други хора, това може до известна степен дори да ви предпази от невярната информация, която някой от тях евентуално би ви дал, защото тези сигнали на вашите длани го насърчават също да бъде открит и искрен с вас.

Още публикации